Datum:06-08-2020
Mobiliteit Personenvervoer

Laadfile door huidig beleid

De meeste gemeenten werken met de plaatsingsmethode ‘paal-volgt-auto’. Een inwoner die een elektrische auto gaat rijden, vraagt een laadpaal aan. Deze werkwijze zorgt voor doorlooptijden van zeker drie tot zes maanden - en als je pech hebt langer - om een nieuwe laadpaal te plaatsen. Eenmaal geplaatst, melden andere elektrische rijders in de buurt zich vaak niet meer bij de gemeente, omdat zij ervan uitgaan dat één laadpaal in de straat voldoende is.

Van piepsysteem naar laadzekerheid

Voldoende laadpunten is dé belangrijkste voorwaarde om elektrisch te gaan rijden. Hoe weet de gemeente hoeveel er nodig zijn? Tot nu toe werken gemeenten met een piepsysteem: mensen moeten er zelf om vragen. Dit werkt tekorten in de hand. De gemeente doet er beter aan om te sturen op laadzekerheid. Deze kan je uitdrukken in laaddruk: dat is de verhouding tussen de bezettingsgraad en het aantal laadpalen in de buurt. Is de laaddruk op peil, dan kunnen elektrische rijders altijd terecht. Een analyse van Enpuls naar de laaddruk in Nederland laat zien dat op dit moment in bijna 40% van de buurten de laaddruk te hoog is en elektrische rijders daar geen laadzekerheid hebben.

Sturen op laaddruk in de praktijk

Veel gemeenten maken gebruik van plankaarten om toekomstige locaties voor nieuwe laadpunten aan te wijzen. Dat zegt nog niets over wanneer een nieuwe laadpaal nodig is. Daarom is het van belang te kijken naar de laaddruk en laadpalen te plaatsen waar de huidige bezetting te hoog is. Zo ontstaat laadzekerheid. Je breidt het netwerk op tijd uit én (bijkomend voordeel) je plaatst laadpalen alleen op de plekken waar ze nodig zijn. Fijn voor zowel de elektrische als niet-elektrische rijders uit het oogpunt van parkeerdruk.

In september komt het rapport uit over de huidige laaddruk in Nederland en in november zullen we een webinar organiseren. Dus houd onze website in de gaten!

Zero Emissie laden
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Meld je aan voor de webinar op donderdag 8 oktober om 13:00!

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers

Laadzekerheid op het platteland, kunnen we dat bieden? In dit blog meer over snellaadstations op strategische plaatsen zodat je óók op platteland kunt komen.

Elektrisch Autodelen
Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder

Het zit de elektrische rijder niet mee. Laadpalen worden ten onrechte bezet gehouden door laadpaalklevers of foutparkeerders. En als een laadpaal al beschikbaar is, weet de rijder vooraf vaak niet welk tarief hij moet betalen. Het komt zelfs voor dat een beheerder in dezelfde straat verschillende prijzen rekent voor dezelfde stroom. Kortom, het is een onoverzichtelijke chaos aan het worden.

Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig

Het zal niet lang meer duren tot iedereen elektrisch rijdt. Dat is goed nieuws voor het klimaat en de werkgelegenheid. In dit blog meer over de kansen en de knelpunten die we hiervoor moeten aanpakken

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Groene Auto
Blog
Elektrische auto wint van waterstof

Wordt jouw volgende auto benzine, waterstof of een elektrische? Enpuls heeft de verschillen onderzocht op de Nederlandse markt. Lees hier het onderzoek!

Groeneauto
Persbericht
Waterstofauto onrealistisch alternatief in Nederland

De waterstofauto is twee keer zo duur als vergelijkbare auto’s op benzine of elektriciteit. Bovendien is de waterstofauto slechter voor het klimaat en het milieu dan elektrische auto’s.

Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Recoy.png
Video
Je elektrische auto opladen op het juiste moment
Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer
Elektrische auto
Concept
EV-Prognose Atlas

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen.

Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer
Elektrisch laden
Blog
Slimme laadpalen: goedkoper en groener?