CO2-vrije gebouwde omgeving

We moeten van het aardgas af en richting 0% CO2-uitstoot, dat is onze gezamenlijke doelstelling. Maar hoe zorgen we dat het voor woningeigenaren gemakkelijker wordt hun woning te verduurzamen? Hoe krijgen we afwachtenden geïnteresseerd en geïnteresseerden zo ver dat ze daadwerkelijk actie ondernemen? Yvonne Boerakker, Manager Transitie Gebouwde Omgeving, buigt zich over deze vragen. Ze deelt haar kijk op dit sociale vraagstuk en vertelt wat Enpuls doet om de transitie te versnellen. ‘Want er is wel wat voor nodig voordat een CO2-vrije gebouwde omgeving een feit is.’

Van vergiet naar steelpan

Nieuwe woningen worden standaard gerealiseerd, vaak zonder aardgasaansluiting. Vast staat dat verwarmen met duurzame in plaats van fossiele energiebronnen de toekomst is. Ook bestaande woningen zullen dus op termijn verwarmd worden met groene elektriciteit, groen gas of duurzame warmte. ‘Maar het begint allemaal met goede isolatie. Zonder degelijke schil verdwijnt de warmte direct uit je huis. Goed isoleren is stap 1, duurzaam verwarmen stap 2.’

Verduurzamen is gedoe

Het verduurzamen van je huis houdt dus in dat je het goed isoleert én duurzaam verwarmt. Maar beide stappen zijn niet zomaar gezet. Zo waren er bijvoorbeeld in de jaren zeventig al  isolatieprogramma’s. Toch zijn veel spouwmuren nog niet geïsoleerd. Woningeigenaren hebben allerlei redenen om af te zien van het nemen van  maatregelen. Het is teveel gedoe, het is te duur, het is lastig een goede installateur te vinden en alle informatie terugbrengen tot de juiste keuze voor je eigen situatie is een hele opgave. Yvonne is ervan overtuigd dat het lukt mensen hun woning te laten verduurzamen, als we het ze gemakkelijker maken.

Makkelijker maken doe je door:

  • Stapsgewijze verduurzaming. Het beeld dat de hele woning in één keer aangepakt zou moeten worden, maakt de drempel onnodig hoog.

  • Maatregelen op natuurlijke momenten in het leven van de bewoners in te passen. Als je gaat verbouwen of verhuizen ben je toch bezig en is je isolatie of vloerverwarming aanpakken of de ketel vervangen minder ingrijpend.

  • Aan te sluiten op wat mensen zoeken. Denk niet vanuit producten, maar kijk naar de drijfveren van woningeigenaren en in welke mate ze ontzorgd willen worden. Wat houdt mensen tegen? Daar zit dé sleutel tot beweging.

Wegwijs is het duurzaamheidsdoolhof

Zoals bij alle verandertrajecten, zijn er voorlopers die direct de voordelen zien. Een comfortabele woning zonder tocht, een milieuvriendelijk verwarmingssysteem en lagere energielasten trekken al de nodige mensen over de streep. Maar zelfs voor deze voorlopers is het nog een hele zoektocht. ‘Ik ken genoeg mensen die professioneel bezig zijn met de energietransitie en graag hun woning verduurzamen, maar toch hun ambities bijstellen. Bijvoorbeeld omdat het vrijwel onmogelijk is een installateur te vinden met verstand van warmtepompen of omdat adviseurs elkaar tegenspreken. Als het voor professionals al zoeken is, is het niet gek dat we in de gebouwde omgeving geen massale verduurzaming zien.’

Betrouwbare en concrete informatie

Het makkelijker maken start bij het snappen wat mensen motiveert en weerhoudt. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat niet alle woningeigenaren dezelfde drijfveren en drempels ervaren. Neem bijvoorbeeld de behoefte aan begrijpelijke en betrouwbare informatie. Sommige bewoners willen onafhankelijk advies van een expert, andere mensen hebben juist behoefte aan een ervaringsdeskundige. Sommigen worden graag door het hele besluitvormingstraject begeleid, anderen zoeken slechts advies op het moment dat ze er zelf niet meer uitkomen. ‘Bij Enpuls richten we ons op het ontwikkelen van producten en diensten om drempels zoals gebrek aan inzicht en overzicht weg te nemen. En dat blijkt te werken!’

De Zonnecoach

Ongeveer anderhalf jaar geleden is Enpuls begonnen met de ontwikkeling van de VvE Zonnecoach. In VvE’s wonen verschillende personen onder één dak. Voor individuen is het al lastig om tot een besluit te komen. Met meerdere personen - met verschillende wensen, belangen en meningen - is dat nog lastiger. ‘We zagen dat er in VvE’s best initiatiefnemers waren die zonnepanelen wilden laten plaatsen. Enthousiast vroegen ze offertes aan en probeerden ze mede-eigenaren te overtuigen. Tevergeefs, want meestal kwam er geen positief besluit. Hoe dat komt? Bij vragen was het soms lastig antwoorden geven, of de offertes leken niet te passen bij de wensen van de VvE. Met de VvE Zonnecoach hebben we dat doorbroken.’

Onafhankelijke en kundige vraagbaak

Een Zonnecoach is  een onafhankelijke expert  die een presentatie komt geven aan de VvE. Hij heeft niet alleen technisch-financiële kennis, maar is ook juridisch onderlegd en sociaal vaardig. Hij beantwoordt vragen en kijkt eerst samen met de eigenaren wat haalbaar, slim en realistisch is in hún situatie. Pas daarna worden offertes aangevraagd. Het proces is dus omgedraaid – eerst mede-eigenaren betrekken en dán pas een offerte aanvragen. Hierdoor kunnen er betere offertes worden opgevraagd en is besluitvorming gemakkelijker, omdat de groep vooraf op één lijn zit. ‘Dankzij de VvE Zonnecoach zijn al heel wat panelen geplaatst en is al heel wat CO2-gereduceerd. Het kan dus zeker, maar om beweging te creëren moet je eerst goed begrijpen waar het stokt.’

MijnEnergieInzicht

‘Een andere dienst die we hebben ontwikkeld, is MijnEnergieInzicht. Dit is een app waarin je als bewoner, op basis van je slimme meter, inzicht krijgt in je energieverbruik. Dit zorgt voor bewustwording. Als je daaraan informatie koppelt over maatregelen die zij zelf kunnen nemen, creëer je inzicht. Als je vervolgens ook nog een link maakt naar partijen die kunnen helpen bij de selectie en aanschaf, maak je impact!’En dat hebben we met de app gerealiseerd!’

Van inzicht naar actie

‘Samengevat zien we bij particuliere woningeigenaren nog veel drempels bij het verduurzamen van hun woningen. Als je oplossingen wilt ontwikkelen die impact hebben, zul je de problemen goed moeten doorgronden en met woningeigenaren in gesprek moeten. Dit werkt, dat  laat Enpuls zien. Maar  er zullen nog veel meer producten en diensten nodig zijn om alle ambities te realiseren. Gelukkig zijn er marktpartijen die hiermee flink aan de slag gaan. En daar waar de markt het niet oppakt, bijvoorbeeld omdat er (nog) geen geld mee te verdienen valt. ‘Hoog hangend fruit, noemen we dat bij Enpulsen daar zien we een rol voor onszelf.'

'Onze taak zit erop als het bestaansrecht en de impact bewezen zijn. Dan zullen we het product overdragen aan anderen, die het product kunnen schalen zodat er werkelijk impact is. Dan hebben wij = onze handen weer vrij voor het vinden van oplossingen voor andere drempels. Wat me brengt bij onze missie: het versnellen van de transitie. En ja, ik vind dat we goed op weg zijn!’