Andere energiedragers

Groene waterstof komt steeds vaker in het nieuws als de oplossing voor een groene economie: als grondstof voor de industrie, als energiedrager voor de verwarming van onze woningen én als brandstof voor onze auto’s. Toekomstmuziek, zeggen Savelkoul en Van de Groep. Zij stellen ze dat het nog tien tot dertig jaar gaat duren voordat groene waterstof in voldoende mate en tegen een redelijke prijs beschikbaar komt. In eerste plaats zal het dienen om grijze waterstof te vervangen, die nu nog wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Savelkoul: “Waterstof wordt soms gepresenteerd als de oplossing voor alles. En dat klopt niet. Voor sommige toepassingen zijn andere energiedragers gewoon beter, zoals batterijen in auto’s.”

Van grijs naar groen

Dat komt omdat het veel energie kost om waterstof te maken. Een elektrolyser splitst watermoleculen met elektriciteit. Wil je waterstof als brandstof voor je auto gebruiken, dan heb je een brandstofcel nodig die de waterstof terug omzet naar elektriciteit en water. Deze omzettingen kosten veel energie. Tel daarbij op de verliezen van opslag en transport. Van de Groep: “Van elke 100 kilowattuur die je erin stopt blijft er 21 over om de auto aan te drijven. Met de huidige accu’s is dat 70 kilowattuur. Auto’s op waterstof? Kansloos!”

Vrijwel alle waterstof in Nederland wordt gemaakt met fossiele brandstoffen en noemen we grijs. Er is een tussenvorm: blauwe waterstof. Die krijg je door de C02 af te vangen die vrijkomt bij de productie van grijze waterstof. Savelkoul: “Blauwe waterstof is een goede manier om de markt voor CO2 vrije waterstof op gang te brengen. Maar het is niet echt duurzaam. Je gebruikt nog steeds aardgas en de CO2 moet je ondergronds opslaan, bijvoorbeeld onder de Noordzee. Dus het eindstation is niet blauwe waterstof maar groene.”

Ook heb je meer bronnen nodig om stroom op te wekken. Van de Groep: “Het is technisch mogelijk woningen met waterstof te verwarmen, maar dan hebben we negen keer zoveel windmolens op de Noordzee nodig dan er nu tot 2025 gepland zijn.”

Opvangen van pieken

Er zijn pieken in de opwek van wind- en zonne-energie. Kan die elektriciteit gebruikt worden om waterstof van te maken? Savelkoul: “Door toename van zon en windenergie krijgen we straks dagen met een overschot aan elektriciteit. Maar die pieken zijn onvoldoende om een elektrolyser op te laten draaien. Een elektrolyser moet eigenlijk volcontinu draaien om waterstof betaalbaar te maken. En daar is de groene stroom nu nog te duur voor. Ik verwacht trouwens wel dat het gebruik van elektrolysers in de toekomst goedkoper wordt door schaalvergroting en doorontwikkeling.”

Toch moeten we niet stoppen met de ontwikkeling van groene waterstof, stelt Savelkoul: “We hebben groene waterstof straks keihard nodig: voor de industrie, voor het oplossen van capaciteitsproblemen in onze energievoorziening en voor langdurige opslag van energie. Daarnaast onderzoeken de netbeheerders of het huidige aardgasnet in de toekomst gebruikt kan worden om waterstof te transporteren om het te gebruiken voor het verwarmen van woningen.”

“Groene waterstof wordt met name belangrijk voor de industrie. Zeker als de overheid de afnemers verplicht om het waterstofgebruik te vergroenen, er minder emissierechten op de markt komen en de prijs van aardgas omhoog gaat. Dat helpt allemaal om bedrijven ervan te overtuigen om groene waterstof te gaan gebruiken.”

Welke rol speelt Enpuls bij de overgang naar de waterstofeconomie? Savelkoul: “Wij verspreiden kennis en visie. En we bedenken schaalbare oplossingen, bijvoorbeeld voor het oplossen van capaciteitsproblemen in de huidige energienetten. We hebben zojuist onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van groene waterstof. 

Dit artikel is gebaseerd op de podcast serie: Nieuwe energie. 

Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter
Laden
Download
Charge Management of Vehicles at home
Waterstof.jpg
Download
Onderzoek opwek groene waterstof
Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #21
Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Waterstof.jpg
Video
Hoe haalbaar is het nu om groene waterstof te maken?
Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen
Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #19
Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #20
waterstof_molecuul
Persbericht
Waterstof als alternatief voor verzwaring

Groene waterstof in de toekomst rendabel en mogelijk geschikt als alternatief voor verzwaring elektriciteitsnetten.

Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

Mossel
Blog
Een windmolen als mosselkwekerij

Toekomstbeeld van de Universiteit van Wageningen: in 2120 zwemmen dolfijnen in de Noordzee en eten we mosselen gekweekt op windmolens in zee. Lees alles over de toekomst.

Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Strand
Blog
Kunnen we nog om klimaatveranderingen heen?
Energie observer.png
Blog
Drijvend laboratorium voor duurzame energie

De Energy Observer is een varend laboratorium voor duurzame energie. Een schip van én voor de toekomst.