In 2030 anderhalf miljoen huizen van het aardgas af, het is geen geringe opgave. De Regionale Energiestrategieën geven een beeld van de opwek van zon, wind en warmte in de energieregio’s. Gemeenten zijn ondertussen aan zet met plannen voor de warmtetransitie. Maar het succes van al die plannen hangt sterk af van het enthousiasme en doorzettingsvermogen in wijken en onder huizenbezitters. Hoe krijg je hen in beweging?

‘Ga het eerst aan de slag met groepen bewoners die gemotiveerd zijn om duurzame stappen te zetten’, raadt Cor Brockhoven aan. ‘Gemeenten zijn nu druk met warmtenetten, waar deze wel of niet moeten komen, met wijken die wel of niet van het aardgas af gaan. Dat is nodig, maar het gaat voornamelijk over systeemkeuzes. Veel bewoners wachten die af. Natuurlijk zijn er energielokketten die gemeenten en bewoners helpen bij het verduurzamen van woningen. Toch vraagt een collectieve wijkaanpak om regie en zichtbaarheid van de gemeente, dat is wat inwoners verwachten. Deze regierol is ook in het klimaatakkoord afgesproken. Gemeenten zullen die rol echt moeten oppakken voor een succesvolle wijkaanpak.’

Kansrijke kandidaten

Het is geen geheim dat veel consumenten – om uiteenlopende redenen – nog altijd aanhikken tegen het verduurzamen van hun woning. Daarom ontwikkelde een team van Enpuls de Slimme Wijken Aanpak. In de praktijk, samen met gemeenten, MilieuCentraal en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Het resultaat is een complete portal waar gemeenten kosteloos gebruik van kunnen maken. Met hulp van een online datatool selecteer je welke wijken of buurten in jouw gemeente kansrijke kandidaten zijn voor  verduurzaming. Vervolgens kun je de kant-en-klare maatregelpakketten en communicatiemiddelen van de website downloaden en inzetten om bewoners in die wijken te activeren.

De belangrijkste uitkomst van de datatool is een score voor de te verwachten adoptiegraad in een wijk of buurt. De tool voorspelt op basis van sociale, economische en demografische kenmerken hoe bewoners aankijken tegen duurzaamheid en de financiële mogelijkheden van woningeigenaren. Een prima basis om een analyse te maken over welke aanpak het best zou kunnen werken. Er zitten zeventien verschillende in Nederland gangbare woningtypen in de Slimme Wijken Aanpak. Brockhoven: ‘We hebben pakketten op maat gemaakt met maatregelen die voornamelijk focussen op isolatie, energiebesparing en subsidies. Die kun je vervolgens inzetten in de communicatie.’

Gat in de markt

‘De datatool vult een leemte’, geeft Brockhoven aan. ‘We zijn begin dit jaar met een blanco pagina begonnen. Ik ben eerst met veel mensen in gemeenteland gaan praten om te horen wat gemeenten nodig hebben om hun inwoners te activeren. Zo hebben we de Slimme Wijken Aanpak ontwikkeld. Een ding is zeker: je kunt schaal maken door het gemeenten zo gemakkelijk mogelijk te maken. De datatool is wat dat betreft echt een gat in de markt, zoiets was er nog niet. Een laagdrempelig stuk gereedschap, dat iets objectiverends heeft.’

Enpuls wil het maatschappelijke belang dienen, de portal is gratis en voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld ook energieloketten hun voordeel ermee doen. Sjablonen en ontwerpen voor brieven, brochures, flyers en posters zijn vrij verkrijgbaar. ‘De Slimme Wijken Aanpak is een rond verhaal. Een compleet pakket vanuit een visie, met een tool en materialen. Je kunt gewoon beginnen. Alles om een succesvol begin te kunnen maken met verduurzaming van veel woningen. Starten is al heel wat. We hebben vele jaren van verduurzaming voor de boeg. Om nu ervaring op te doen en eerste successen te boeken is heel belangrijk.’

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Woonplan Overview
Concept
Woonplan

Het Woonplan voorziet, nog vóór de sleuteloverdracht, in gratis online advies over hoe je je toekomstige woning kunt verduurzamen door het nemen van energiebesparende maatregelen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Podcast Yvonne
Podcast
Hoe laten we woningeigenaren verduurzamen?
Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Woningen verduurzamen.jpg
Blog
Woningen verduurzamen? Iedereen kan meedoen!

Duurzaam verwarmen wordt de standaard. Toch is het voor particuliere woningeigenaren nog niet zo gemakkelijk om maatregelen te nemen.

Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte
Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten

Warmtenetten vormen een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom doet Enpuls een serie voorstellen en aanbevelingen om vaart te maken met warmtenetten.

Grains During Sunset
Blog
Duurzame warmte als nieuwe nutsvoorziening
Huis aardgasvrij
Blog
Enpuls zet in op aardgasvrij
Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’
Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'
Groenewijkstroom.png
Concept
Groenwijkstroom
Shutterstock 480843733B
Blog
Nieuwe warmtewet, ja of nee?