In 2030 anderhalf miljoen huizen van het aardgas af, het is geen geringe opgave. De Regionale Energiestrategieën geven een beeld van de opwek van zon, wind en warmte in de energieregio’s. Gemeenten zijn ondertussen aan zet met plannen voor de warmtetransitie. Maar het succes van al die plannen hangt sterk af van het enthousiasme en doorzettingsvermogen in wijken en onder huizenbezitters. Hoe krijg je hen in beweging?

‘Ga het eerst aan de slag met groepen bewoners die gemotiveerd zijn om duurzame stappen te zetten’, raadt Cor Brockhoven aan. ‘Gemeenten zijn nu druk met warmtenetten, waar deze wel of niet moeten komen, met wijken die wel of niet van het aardgas af gaan. Dat is nodig, maar het gaat voornamelijk over systeemkeuzes. Veel bewoners wachten die af. Natuurlijk zijn er energielokketten die gemeenten en bewoners helpen bij het verduurzamen van woningen. Toch vraagt een collectieve wijkaanpak om regie en zichtbaarheid van de gemeente, dat is wat inwoners verwachten. Deze regierol is ook in het klimaatakkoord afgesproken. Gemeenten zullen die rol echt moeten oppakken voor een succesvolle wijkaanpak.’

Kansrijke kandidaten

Het is geen geheim dat veel consumenten – om uiteenlopende redenen – nog altijd aanhikken tegen het verduurzamen van hun woning. Daarom ontwikkelde een team van Enpuls de Slimme Wijken Aanpak. In de praktijk, samen met gemeenten, MilieuCentraal en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Het resultaat is een complete portal waar gemeenten kosteloos gebruik van kunnen maken. Met hulp van een online datatool selecteer je welke wijken of buurten in jouw gemeente kansrijke kandidaten zijn voor  verduurzaming. Vervolgens kun je de kant-en-klare maatregelpakketten en communicatiemiddelen van de website downloaden en inzetten om bewoners in die wijken te activeren.

De belangrijkste uitkomst van de datatool is een score voor de te verwachten adoptiegraad in een wijk of buurt. De tool voorspelt op basis van sociale, economische en demografische kenmerken hoe bewoners aankijken tegen duurzaamheid en de financiële mogelijkheden van woningeigenaren. Een prima basis om een analyse te maken over welke aanpak het best zou kunnen werken. Er zitten zeventien verschillende in Nederland gangbare woningtypen in de Slimme Wijken Aanpak. Brockhoven: ‘We hebben pakketten op maat gemaakt met maatregelen die voornamelijk focussen op isolatie, energiebesparing en subsidies. Die kun je vervolgens inzetten in de communicatie.’

Gat in de markt

‘De datatool vult een leemte’, geeft Brockhoven aan. ‘We zijn begin dit jaar met een blanco pagina begonnen. Ik ben eerst met veel mensen in gemeenteland gaan praten om te horen wat gemeenten nodig hebben om hun inwoners te activeren. Zo hebben we de Slimme Wijken Aanpak ontwikkeld. Een ding is zeker: je kunt schaal maken door het gemeenten zo gemakkelijk mogelijk te maken. De datatool is wat dat betreft echt een gat in de markt, zoiets was er nog niet. Een laagdrempelig stuk gereedschap, dat iets objectiverends heeft.’

Enpuls wil het maatschappelijke belang dienen, de portal is gratis en voor iedereen toegankelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld ook energieloketten hun voordeel ermee doen. Sjablonen en ontwerpen voor brieven, brochures, flyers en posters zijn vrij verkrijgbaar. ‘De Slimme Wijken Aanpak is een rond verhaal. Een compleet pakket vanuit een visie, met een tool en materialen. Je kunt gewoon beginnen. Alles om een succesvol begin te kunnen maken met verduurzaming van veel woningen. Starten is al heel wat. We hebben vele jaren van verduurzaming voor de boeg. Om nu ervaring op te doen en eerste successen te boeken is heel belangrijk.’

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om beleidsmakers en programmaverantwoordelijken bij deze uitdaging te ondersteunen, lanceerde Enpuls in 2020 de Slimme Wijken Aanpak (SWA).

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Visie

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving
HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

Met Een Humoristisch Kaartspel De Energietransitie Inclusiever Maken
Blog
Met een humoristisch kaartspel de energietransitie inclusiever maken

Op weg naar de energietransitie vormt het creëren van maatschappelijk draagvlak één van de grootste uitdagingen. Daarbij is het opvallend dat in de wijken die als eerst van het gas af moeten, vaak mensen wonen die het verst van de energietransitie afstaan.

Samenwerkingen warmtepomp
Visie
Onze visie in de praktijk

Enpuls zet zich in om de grootschalige toepassing van hybride warmtepompen mogelijk te maken op de juiste plek en de juiste manier. Bekijk onze samenwerkingen.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Woonwijk
Blog
Hybride warmtepomp: dé sleutel om de energietransitie op gang te brengen
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet