Samen met CE Delft en APPM heeft Enpuls de effecten op CO2-uitstoot, netcapaciteit en jouw portemonnee onderzocht. De CEO van Enexis, Peter Vermaat heeft het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport uitgereikt aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. In deze blog leggen we je uit waarom we slim laden zo interessant vinden. 

Nederland aan de kop in elektrisch rijden

De overstap naar elektrisch rijden is één van de oplossingen om onze CO2-uitstoot te verminderen. In 2030 moeten alle nieuwe verkochte auto’s ‘zero emissie’ zijn. Volgens RVO.nl gaat de elektrische auto hard in Nederland. Internationaal zijn wij, samen met China en Frankrijk, een belangrijke speler op dit gebied. Er is geen land met een grotere dichtheid aan laadpunten: meer dan één (semi)publiek laadpunt per vier elektrische auto’s. Dat is een mooi vertrekpunt, want in 2030 zijn er volgens het Klimaatakkoord 2.8 miljoen elektrische auto’s op de weg. En die hebben elektriciteit nodig.   

Nu de netten nog...

Gemeenten en netbeheerders maken het energienetwerk klaar voor de toename aan elektrische auto’s. Belangrijk, want het is wel zo prettig als je je auto kunt opladen en tegelijkertijd nog een wasje kunt draaien. Er moet voldoende capaciteit zijn om als het nodig is beide activiteiten ‘full speed’ te doen. Daarnaast gebruik je natuurlijk het liefst alleen duurzaam opgewekte energie. Helaas is er niet altijd volop zonne- of windenergie beschikbaar op de momenten dat je wil opladen: de ochtend en de avond.

Dit zijn uitdagingen waar gemeenten en netbeheerders op dit moment druk mee bezig zijn. Het verzwaren van de netkabels onder de grond is een oplossing. Maar, breek- en sloopwerk kost geld en levert gedoe op, voor de autorijder, de buurt en de gemeente. Als het makkelijker, goedkoper en sneller kan, dan heeft Nederland sneller een elektrisch wagenpark.

Hoe kunnen we slimmer laden?

Er zijn in Nederland diverse pilots geweest met slimme laadpalen. Hoe het werkt: een stuursignaal zorgt ervoor dat je kunt opladen op de manier en het moment die jou het beste uitkomt, bijvoorbeeld:

  • wanneer de zon op jouw zonnepanelen schijnt; duurzamer
  • wanneer stroom goedkoop is; goedkoper
  • langzamer als je nergens heen hoeft en sneller wanneer je haast hebt; efficiënter benutten van netcapaciteit

Toch zijn we nog niet massaal slim aan het laden. Marktpartijen en netbeheerders zoals Enexis mogen namelijk van de overheid (nog) geen stuursignaal sturen naar laadpalen. Met een onafhankelijk onderzoek naar de maatschappelijke ‘business case’ van slim laden hopen wij beleidsmakers te overtuigen om dit op grote schaal mogelijk te maken.

De maatschappelijke business case

Om elektrisch rijden een succes te maken moet slim laden een oplossing bieden voor optimaal gebruik van netcapaciteit en bijdragen aan het gebruik van zonne- en windenergie en daarmee CO2-reductie. Daarnaast moet er een kostenvoordeel zijn.

We hebben in ons onderzoek twee varianten uitgewerkt: (1) maximaal duurzaam laden (sturen op zo min mogelijk CO2-uitstoot) en (2) gespreid laden (sturen op beschikbare netcapaciteit).

Van beide varianten hebben we de mogelijke baten onderzocht: het effect op (1) CO2-uitstoot, (2) de prijs van laadstroom voor autorijders, (3) de groothandelsmarkt en (4) netinvesteringen. Deze hebben we afgezet tegen de kosten: investeringen die we maken in de infrastructuur, systemen en beheer en onderhoud.

In ons rapport lees je hoeveel procent we de CO2-uitstoot verlagen als we laden afstemmen op beschikbaarheid van zonne- en windenergie. En wat het kostenvoordeel is van verschillende varianten van slim laden, per elektrische auto, per jaar. Wij nodigen beleidsmakers, provincies, gemeenten en netbeheerders uit om het te lezen.  En eigenlijk iedereen die alles uit de elektrische auto wil halen – behalve de stekker natuurlijk!

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Energiek Nieuws Week 25 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 25
Energiek Nieuws Week 26 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 26
Energiek Nieuws Week 27 Nieuws Week
Blog
Energiek Nieuws Week 27
Elektrische auto
Concept
EV-Prognose Atlas

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen.

Laden
Download
Charge Management of Vehicles at home

This pilot study examines the role of a home energy management system (HEMS) in communicating a capacity profile from a grid operator to households.

Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Elektrisch Autodelen
Concept
Elektrisch autodelen

Minder milieuschade, minder auto’s en vaak 15 tot 20% meer gebruik van fiets en openbaar vervoer door de gebruikers; elektrische deelauto’s kunnen de energietransitie aanzienlijk versnellen.

Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Slim_laden_brabant.jpg
Persbericht
Extra CO2-besparing en lagere kosten door slim laden elektrische auto’s
Recoy.png
Video
Je elektrische auto opladen op het juiste moment