Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

De groei van het aantal elektrische voertuigen gaat de komende jaren harder dan menigeen denkt. In opdracht van Enpuls is de EV-prognoseatlas ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen zien hoe de vraag naar oplaadpunten voor elektrische auto's zich gaat ontwikkelen. De atlas bestaat in de huidige vorm niet meer. Wel is duidelijk aangetoond hoe nuttig deze prognoses zijn. Gelukkig hebben we partners gevonden voor grootschalige uitrol: het ministerie van I&W, RVO en ElaadNL.

De EV-prognoseatlas is een online tool, gericht op gemeenten en de netbeheerder. Die kunnen daarin zien waar en wanneer er nu en in de komende tijd behoefte is aan oplaadpunten voor elektrische auto's. Daarmee geeft de tool een prognose over wat er qua elektrisch vervoer op hen afkomt in de periode van nu tot 2030. Vanuit Enpuls heeft Jean-Paul Heuts de Prognoseatlas samen ontwikkeld met Overmorgen en EV Consult. Verschillende experts hebben aan de Prognoseatlas meegewerkt waardoor een goed beeld ontstaat van de behoefte aan laadpunten op basis van allerlei factoren: de samenstelling van de bevolking, waar publiek wordt geladen en geparkeerd en waar privé-parkeerplaatsen zijn.

Mobiliteit snel verduurzamen

Waarom heeft Enpuls dit initiatief genomen? Ontwikkelaar Allard Haarman vertelt: "In de eerste plaats willen we graag dat mobiliteit snel verduurzaamt. We zijn erachter gekomen dat er grote verschillen zijn in hoe actief gemeenten hiermee bezig zijn. Voor kleine gemeenten zijn de ontwikkelingen niet zo spannend. Die kunnen vaak wel toe met een paar strategisch geplaatste laadpalen. Veel mensen hebben een eigen oprit en kunnen het zelf regelen. Maar we zien dat de vraag in grotere steden exponentieel groeit. Want veel inwoners hebben daar geen eigen oprit en - vooral zakelijke - bezoekers willen ook laden.”

Wens van gemeenten en netbeheerder

In de openbare ruimte kun je niet zomaar een laadpaal in de grond schroeven. "De mensen die in de buurt wonen, moeten worden geraadpleegd en er moet infrastructuur worden klaargemaakt. Bovendien moet je weten hoe sterk het elektrisch vervoer het netwerk belast." Het helpt dan dus om van tevoren een idee te hebben waar de laadpunten komen."

Overigens wil niet alleen Enpuls verduurzaming van mobiliteit. "Misschien wel het belangrijkste is dat zowel gemeenten als de netbeheerder willen dat mobiliteit schoon wordt en de elektrische auto is daar een heel mooie oplossing voor. Als er te weinig laadpunten zijn, zou je de transitie tegenhouden terwijl wij hem willen stimuleren. Maar we werken wel met publiek geld en dat willen we op een goede manier uitgeven."

Tijd om over te dragen

Alle gemeenten in het verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis hebben het aanbod gekregen om gebruik te maken van de Prognoseatlas. Enpuls doet onderzoek en kijkt waar de obstakels in de transitie zitten, om vervolgens passende oplossingen – zoals deze – te ontwikkelen. Ontwikkelaars Allard Haarman en Roel van de Wiel verzamelden daarom alle ervaringen en lessen om het daarna over te kunnen dragen aan een andere partij. "We hebben een heel mooie partner gevonden in het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft RVO opdracht gegeven een aangepaste versie van de Prognoseatlas in de lucht te brengen. Dat gebeurt in samenwerking met het kenniscentrum Elaad. Dat staat al jarenlang internationaal hoog aangeschreven. We hebben er overigens wel op aangestuurd dat een zo breed mogelijke groep experts input kan leveren voor de nieuwe versie. Dat is belangrijk om te zorgen dat de modellen nog beter onderbouwd zijn. Wij hebben vooral onze leerervaring gedeeld. Daar zit een stukje zendingswerk. Laten zien waarom het nodig is en laten zien waarom deze oplossing werkt en wat onze ervaringen zijn. Het Rijk erkent dat gelukkig."

De EV-Prognoseatlas gaat verder onder de naam Buurtprognose. Zie hier het resultaat en bekijk de voorspelling van het aantal laadpalen bij jou in de buurt.

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Zero Emissie laden
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Meld je aan voor de webinar op donderdag 8 oktober om 13:00!

Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte

Buurten duurzaam verwarmen met zonnewarmte in plaats van aardgas: onderzoek in opdracht van Enpuls en de gemeente Eindhoven laat zien dat het technisch mogelijk is. Hierbij wordt de zonnewarmte opgevangen met zonnecollectoren en opgeslagen in een seizoensbuffer. Het gebruik van zonnewarmte voor bestaande woningen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar zou wel eens de oplossing kunnen worden voor de warmtetransitie.

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Nieuwsoverzicht AUG Maand 2020
Blog
Energiek Nieuws augustus 2020
Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers

Laadzekerheid op het platteland, kunnen we dat bieden? In dit blog meer over snellaadstations op strategische plaatsen zodat je óók op platteland kunt komen.

Elektrisch Autodelen
Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder

Het zit de elektrische rijder niet mee. Laadpalen worden ten onrechte bezet gehouden door laadpaalklevers of foutparkeerders. En als een laadpaal al beschikbaar is, weet de rijder vooraf vaak niet welk tarief hij moet betalen. Het komt zelfs voor dat een beheerder in dezelfde straat verschillende prijzen rekent voor dezelfde stroom. Kortom, het is een onoverzichtelijke chaos aan het worden.

Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig

Het zal niet lang meer duren tot iedereen elektrisch rijdt. Dat is goed nieuws voor het klimaat en de werkgelegenheid. In dit blog meer over de kansen en de knelpunten die we hiervoor moeten aanpakken

Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. In 2019 groeide het aantal elektrische auto’s met 139% en de op 1 juli gelanceerde subsidie is nu al op. De gemeenten kunnen deze groei nauwelijks aan. Vorig jaar steeg het aantal publieke laadpalen met slechts 38%. Als dat zo doorgaat, staan we straks in de file voor de laadpaal.

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Groene Auto
Blog
Elektrische auto wint van waterstof

Wordt jouw volgende auto benzine, waterstof of een elektrische? Enpuls heeft de verschillen onderzocht op de Nederlandse markt. Lees hier het onderzoek!

afbeelding home - logo wit.jpg
Trend
Enpuls Challenge

Wie bedenkt dé oplossing voor nieuwe energie? Ga jij de uitdaging aan? Dien dan vanaf nu tot en met uiterlijk 30 april je product, dienst, instrument, organisatie of ander briljant concept in op één van de vier uitdagingen en maak kans op uitgebreide ondersteuning van Enpuls.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld

De winnaars van de Enpuls Challenge zijn bekend! Tarnoc, een volledig elektrische, enorm efficiënte verwarmingsketel. CityBarge, een uitgekiend transportsysteem voor in de stad met kleine, elektrische boten, kanalen en grachten hergebruiken. En #iLeco, slimme software waarmee buurten en bewoners zoveel mogelijk hun zelf opgewekte #energie kunnen gebruiken.

Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.