Nederland en logistiek

De havens in Rotterdam. Onze industriegebieden, rivieren, luchthavens en steden. Nederland is een logistieke hotspot in Europa en dat is niet voor niets. We zijn een van de koplopers op het gebied van mobiliteit en dat maakt goederenvervoer een belangrijke pijler voor ons land. Met het vervoeren van mensen en goederen veroorzaken we in Nederland 21% van onze totale CO2-uitstoot. Ongeveer de helft daarvan komt door goederenvervoer en zwaar transport over de weg.

Kansen voor afname CO2

Met een landelijke klimaatdoelstelling van 0% CO2-uitstoot in 2050, is het niet zo gek dat duurzame vormen van logistiek een must worden. De toekomst biedt volop economische en maatschappelijke kansen op dit front. Volgens Willem is het zaak deze te gaan benutten.

Duurzaam vervoeren: het heden

De logistieke sector is nu 100% ingericht op fossiele brandstoffen. De sector is bovendien kosten gedreven. ‘Consumenten willen producten snel en goedkoop bezorgd hebben, daardoor is investeren en veranderen best moeilijk, legt Willem uit. ‘Er moet ook een omslag komen in het denken van klanten. Is wat we allemaal normaal vinden wel zo normaal?’

Koplopers bewijzen dat het kan

Lidl en Albert Heijn testen al met vrachtwagens. Picnic rijdt in binnensteden volledig elektrisch en steeds meer steden zijn voornemens tot zero-emissie milieuzones. ‘De kunst is door te zetten zodat ambitieuze koplopers iets in gang zetten bij anderen, zoals dat ook bij personenvervoer is gegaan. In Nederland rijden een kleine 1 miljoen bestelbussen en 140.000 vrachtwagens rond, dus er is genoeg winst te behalen.’

Batterijschaarste

Willem stelt dat rijden op elektriciteit voordeliger wordt dan rijden op fossiele brandstoffen. Een elektromotor – die uit minder onderdelen bestaat - is namelijk niet duurder dan een brandstofmotor. Alleen de schaarste in batterijen is een bottleneck. ‘De Chinezen en merken als Tesla investeren grootschalig in batterijen en lopen dus voorop. Auto’s als de Kia Niro en de Hyundai Kona zijn voor een jaar uitverkocht. Ze kunnen niet sneller gemaakt worden doordat de batterijen zo lastig verkrijgbaar zijn, maar dit is een tijdelijk probleem.’

Vraag en aanbod

Elektrisch rijden is nu soms al goedkoper dan diesel rijden, maar de wagens zelf zijn nog altijd duurder in aanschaf én amper beschikbaar. Je ziet dit bij personenauto’s, voor vrachtvervoer geldt hetzelfde. ‘De laatste tijd komen er steeds meer mega-batterijfabrieken zo groot als meerdere voetbalvelden, om een en ander te bespoedigen. Hoe meer elektrische vrachtauto’s en bestelbusjes er op de markt gaan komen, hoe harder het zal gaan. Voor elektrische personenauto's geldt dat ze rond 2025 al goedkoper worden. Reden: de accuprijzen dalen elk jaar harder dan tot nu toe werd gedacht.’

Duurzaam vervoeren: de toekomst

‘De toekomst ligt absoluut bij batterij-elektrisch’, gelooft Willem. Dit betekent dat de elektrische motor wordt gevoed door een batterij en niet door een andere energiedrager zoals waterstof. ‘Zeker op korte termijn is rijden op duurzaam opgewekte waterstof amper mogelijk. En als het misschien wel volop kan, over 10 tot 20 jaar, loopt waterstof ver achter op batterij-elektrisch. Batterij-elektrische voertuigen worden in grotere volumes gemaakt en de techniek ontwikkelt zich sneller.

Duur van de transitie

‘Gekeken naar die 1 miljoen bestelbussen, is het zaak gewoon te starten. Om ervaring op te doen. Kijk bijvoorbeeld naar de installatiebranche. Deze busjes waarmee mensen van huis naar de bouwplaats rijden, zijn prima te voorzien van een batterij-elektrische installatie. Ook voor veel vrachtauto’s geldt dat ze al elektrisch kunnen. Sowieso zijn de ritten van vrachtwagens en bestelbusjes binnen Nederland niet zo lang, de gemiddelde ritafstand ligt beneden 150 km. Stel dat we nu zouden zeggen dat alle nieuwe bestelbussen elektrisch moeten zijn, dan zijn we – met het oog op de vervangtermijn - over 5 jaar grotendeels om. In het internationale wegvervoer zijn de uitdagingen groter, maar wel overbrugbaar.’

Benodigde acties

Al er iets duidelijk is, dan is het wel dat er actie nodig is. En dus richt Enpuls zich op de volgende stappen:

  1. Bewustwording creëren
    Overheden, de energiesector, vervoerders en marktpartijen moeten zich ervan bewust worden dat batterij-elektrisch het beste alternatief is voor het vervoer van goederen. Enpuls ondersteunt, inspireert en overtuigt hen door een duidelijke visie uit te dragen. De overheid is nu nog versnipperd bezig, een strakke lijn ontbreekt. De logistieke sector is daarom nog afwachtend. ‘Een kip-en-ei-verhaal’, volgens Willem. ‘Gelukkig is er dit jaar een aantal serieproducties voor vrachtwagens aangekondigd, dat is een begin.’
  2. Geschikte laadinfrastructuur stimuleren
    Een van de grootste knelpunten is het geringe aantal laadpunten dat beschikbaar is voor goederenvervoer. ‘Ook hier moet een ‘kip-en-ei-verhaal doorbroken worden. Zodat de logistieke sector uit de voeten kan.’
  3. (Internationale) standaardisatie stimuleren
    Je wilt de zekerheid dat je kunt laden. Snel en overal. Daar zijn niet alleen genoeg laadpunten voor nodig, de laadpunten en stekkers moeten ook universeel zijn, wat een grote uitdaging blijkt. ‘Kijk maar naar het personenvervoer. Tesla kun je door heel Europa makkelijk laden, dit moet voor alle merken gaan gelden. Ook toekomstige normen, laadprotocollen, betaalwijzen en backoffice vragen om marktstandaardisatie, zodat hier snel kostenvoordelen te behalen zijn. We weten al wat je moet standaardiseren bij personenvervoer. Nu de inrichting voor vrachtvervoer nog.’

Vertrouwen

Zijn rol als Manager Transitie Mobiliteit neemt Willem uiterst serieus. ‘De volgende generaties hebben onze omgeving en energiesystemen ook nodig, daar doe ik het voor.’ Willem was eerder betrokken bij het realiseren van het eerste basisnetwerk voor elektrisch personenvervoer in 2011 en ziet de overgang naar elektrisch goederenvervoer met vertrouwen tegemoet. ‘Ik ga naar ministeries en provincies met ons verhaal. Verder ben ik in gesprek met brancheorganisaties en de energiesector en draag ik onze visie uit via podcasts en op social media. Qua techniek is batterij-elektrisch rijden allang bewezen. Het uiterlijk is minder belangrijk bij vrachtvervoer. Mensen moeten er nu vooral van overtuigd raken dat ze hun ritafstand kunnen halen, dat het goedkoper is en dat het concurrentievoordelen biedt. Dán gaan ze over de streep.

Elektrisch Autodelen
Blog
Zo ziet de toekomst van elektrisch goederenvervoer eruit

Groot, groter, grootst. De batterij-capaciteit van de elektrische auto neemt snel toe en de prijzen dalen. Onze elektrische auto’s kunnen steeds verder rijden op één lading. En dat zorgt ervoor dat steeds grotere en zwaardere voertuigen elektrisch kunnen gaan rijden. De elektrische bestelbus is de eerste stap. Snel daarna volgen bakwagens en trekker-oplegger combinaties. Tegelijkertijd is de overstap voor een vervoerder naar een elektrisch voertuig nog niet vanzelfsprekend. Net als bij de komst van de elektrische personenauto maakt onbekend onbemind.

Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Bekijk voor het antwoord op deze vragen de webinar gehouden op donderdag 5 november terug.

Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Kijk dan de webinar welke heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober terug.

Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen

Het tekort aan laadpalen in Nederland neemt toe. Uit onderzoek van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, blijkt dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn.

Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Elektrisch laden (1)
Blog
Alleen nog maar elektrisch goederenvervoer

Mensen dachten dat het niet kon. Te duur, te zwaar, te weinig bereik. Maar batterij-elektrisch goederenvervoer gaat de Nederlandse wegen veroveren.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?
Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Overview Winnaars
Persbericht
Winnaars Enpuls Challenge onthuld
Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt
Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers