Datum:17-02-2020

Eye-opener

De Nederlandse vee- en pluimveehouders hebben het zwaar. Zij produceren vlees, zuivel en eieren voor de hele wereld. Maar ineens blijkt ons land te klein. Ze lopen aan tegen steeds strengere milieueisen en kritischere consumenten. De stikstofcrisis zal niet de laatste crisis zijn waarmee zij te maken krijgen, want de wereld verandert snel. Zo snel dat boeren failliet gaan, ermee stoppen of zich laten uitkopen door de overheid. Maar wat doe je daarna? Je bent boer en dus blijf je boer. Zoals kippenboer Ruud Zanders. Na zijn faillissement als gevolg van de vogelgriep ging hij nadenken over zijn toekomst, dierenwelzijn, het klimaat, gezondheid en het milieu.

Een eye-opener was de ontmoeting met enkele Afrikaanse kippenboeren. Als traditionele pluimveehouder adviseerde Zanders om de kippen mais te voeren. Dat vonden de Afrikanen onzin. Die mais aten ze liever zelf op. Zij voerden hun eierleggers reststromen: voedselresten die ze zelf niet meer konden gebruiken.

Kale plekken

Ruud Zanders had al jarenlange ervaring, maar bouwde de nieuwe boerderij helemaal van de grond af aan op. Hij kreeg hulp van een collega boer, twee investeerders, de universiteit van Wageningen, Milieudefensie, Urgenda en het Europees Landbouwfonds. De plannen waren mooi, maar Kipster kreeg ook te maken met opstartproblemen. Zo hebben de kippen grote kale plekken. Dat komt niet door ouderdom of doordat ze elkaar de veren uitpikken, maar doordat het voer in het begin niet goed was samengesteld. De dieren lijken er weinig last van te hebben, maar het oogt niet prettig. Het is een tijdelijk probleem ook, want binnenkort gaan ze naar de slacht. Een legkip leeft zo’n 85 weken.

Nog 37 miljoen te gaan

Ondertussen boekt Kipster steeds meer succes: het voer is onder controle en de vraag naar duurzame geproduceerde eieren groeit: bij Lidl, de grootste klant van Kipster, zijn de blauwe doosjes voortdurend uitverkocht. Dus komt er een tweede stal. Ook is er een Kipster Academy opgezet om andere boeren te helpen. Het bedrijf begint langzaam maar zeker uit de kosten te komen. Zo krijgt de kringlooplandbouw voet aan de grond. Dat is hard nodig, want we hebben in Nederland zo’n 37 miljoen Nederlandse legkippen, waarvan de meeste lang niet zo’n gelukkig bestaan leiden als de 24.000 Kipsterren.

Top 5 prestaties van Kipster:

  1. Dierenwelzijn op één
  2. Geen fossiele brandstoffen en CO2-neutraal dankzij 1097 zonnepanelen
  3. Gesloten kringloop en een minimum aan fijnstof
  4. Haantjes blijven leven en gaan na 15-17 weken naar de slacht
  5. Duurzame doosjes: 90% minder CO2 dan gewone doosjes

Vlees eten? Eet kip

Een kip heeft 2 kilogram voedsel nodig om 1 kilo aan te komen, bij een varken is dat 2,5 kilogram en bij een koe 9 kilogram. Door de kip te voeden met restproducten uit de voedselindustrie produceer je vlees met een minimale belasting van de aarde.

Meer informatie: www.kipster.nl

Of bekijk de korte documentaire van RTL Z. 

Blogserie: lichtpunten in de energietransitie

Dit artikel is onderdeel van de blogserie 'lichtpunten in de energietransitie'. De media staan bol van de berichten over de klimaatverandering, met nieuws over natuurrampen en sombere vooruitzichten voor onze leefomgeving. Valt er ook nog iets positiefs te melden? In deze blogserie zoekt Enpuls naar de lichtpunten in de energietransitie.