Optimaal gebruik van zonne-energie

‘De elektriciteitsnetten in het landelijk gebied raken steeds voller en meer overbelast. Hierdoor kan het gebeuren dat boeren op zonnige dagen hun opgewekte zonne-energie niet meer kwijt kunnen op het net’, legt conceptontwikkelaar Frans van der Steen van Enpuls uit. Samen met zijn collega Rianne van den Oever zoekt hij naar oplossingen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten.

Diesel nog altijd belangrijke energiebron akkerbouw

Onder de noemer Boerkracht ontwikkelde Enpuls eerder al slimme oplossingen die de energietransitie op en rondom boerderijen helpen versnellen. Hierdoor hebben Frans en Rianne veel kennis kunnen opdoen van het boerenbedrijf en het netwerk in de agrarische sector. Zij zagen bijvoorbeeld dat driekwart van het directe energieverbruik van akkerbouwers afkomstig is uit diesel. Dit gaat gepaard met de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden.

Wat je gebruikt, hoef je niet te vervoeren

Met die wetenschap besloten Frans en Rianne te kijken naar apparaten die diesel verbruiken, wat het vermogen daarvan is, en of die apparaten vervangen kunnen worden door elektrische varianten. Want als je die apparaten voedt met lokale zonnestroom, hoeft die stroom ook niet meer het net op.

Op bezoek bij de boer

Om inzicht te krijgen in het productieproces bezochten Rianne en Frans akkerbouwers in de noordelijke regio’s Oldambt en Veenkoloniën. Rianne: ‘Zelf dachten we bijvoorbeeld aan elektrische trekkers. Totdat we bij een boer kwamen die zijn land van water voorzag met een elektrisch aangedreven apparaat op zonne-energie. Zijn oude, door diesel aangedreven installatie had hij hierdoor vervangen.’

98 procent diesel

Met beregeningsinstallaties valt veel duurzame winst te behalen. ‘Er zijn 23.000 akkerbouwers in Nederland’, vertelt Frans. ‘Bijna allemaal, zo’n  98 procent, gebruiken ze een door diesel aangedreven installatie, met een gemiddeld vermogen van 30 kilowatt.’

Gezamenlijk onderzoek

Frans en Rianne vroegen onderzoekers van Wageningen University & Research en adviesbureau DNV-GL om uit te zoeken wat de voordelen zijn van elektrisch beregenen. Uit dat onderzoek blijkt dat beregenen met behulp van zonnestroom een oplossing kan bieden voor ‘zonnepieken’. Die ontstaan als de zon lange tijd krachtig schijnt.

Duizenden euro’s voordeel

Het aanbod zonne-energie is soms zo groot, dat omvormers zichzelf tijdelijk uitschakelen en een deel van de opgewekte stroom verloren gaat. Het is daarom slim om op droge, zonnige dagen veel gebruik te maken van elektrische beregeningsinstallaties op zonnestroom. Het kan boeren in een droog jaar ook nog eens duizenden euro’s schelen.

Flinke investering 

Een beregeningsinstallatie vervangen vraagt om een forse investering. ‘Een nieuwe elektrische installatie kost gemiddeld 45.000 euro’, vertelt Rianne. ‘We zijn nu in gesprek met de provincies Groningen en Drenthe om te kijken of er subsidiemogelijkheden zijn. Ook spreken we met landbouworganisatie LTO over de mogelijkheid van een groepsaankoop.’

Laten zien dat het werkt

Intussen is het belangrijk dat de boeren zelf ook overtuigd raken van de voordelen, vult Frans aan. ‘Vrijwel niemand koopt een auto uit de catalogus. Zo is het ook met een elektrische beregeningsinstallatie; een boer wil zo’n ding graag in werking zien. Daarom organiseren wij, wanneer dit weer kan, op twee locaties in Groningen demodagen, waar geïnteresseerde boeren de installatie in werking kunnen zien.’ 

In de praktijk brengen

‘Beregenen op zon’ is een goed voorbeeld van de manier waarop Frans en Rianne bij Enpuls nieuwe ideeën ontwikkelen. ‘Ons uitgangspunt is altijd de behoefte van de klant’, vertelt Rianne. ‘We hebben eerst bewezen dat er een probleem is. Daarna zijn we samen met de klant gaan werken aan een oplossing. De laatste stap is het in praktijk brengen.’

Rooskleurige toekomst Beregenen op zon

Als de demolocaties er zijn, neemt een transitiemanager van Enpuls het verder over van Frans en Rianne. Rianne: ‘Dat is de persoon die zich bezighoudt met onder meer het lobbyen bij gemeenten  en provincies.’ Frans is enthousiast over de mogelijkheden die beregenen op zonne-energie biedt. ‘Als alle agrariërs in de regio Veenkoloniën/Oldambt hierop overstappen, dan heeft dat in een droog jaar hetzelfde effect als het plaatsen van ongeveer 337.000 zonnepanelen of het van de weg halen van ongeveer 9.200 dieselauto’s!’

Meer weten over beregenen op zon?

Wil je meer weten over wat hoe het beregenen van akkerland door middel van zonne-energie werkt? Bekijk dan onze conceptenpagina over beregenen op zon.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #21
Waterstof.jpg
Download
Onderzoek opwek groene waterstof
Mossel
Blog
Een windmolen als mosselkwekerij

Toekomstbeeld van de Universiteit van Wageningen: in 2120 zwemmen dolfijnen in de Noordzee en eten we mosselen gekweekt op windmolens in zee. Lees alles over de toekomst.

Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Energie observer.png
Video
Experimenteren met nieuwe energie op zee
Boer In Veld
Concept
Beregenen op ZON

Wil jij jouw op boerderij je dieselwerktuigen electrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #19
Header Nieuws
Blog
Energiek Nieuws Week #20
Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

Waterdruppels op blad
Blog
Waterstof niet in de auto, wel voor de industrie

Groene waterstof is onmisbaar voor de energietransitie, maar de toekomstige brandstof voor onze auto’s is het niet.

Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype
Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer

Een nieuwe kandidaat voor energieopslag: ijzerpoeder. Wordt dat dé batterij van de toekomst? We vertellen erover in de blogserie met lichtpunten; positief nieuws over de energietransitie.

Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Sobolt Heatmap Vierkant
Blog
'Enpuls helpt brug te slaan'

Een interview met de oprichter van Sobolt, Jeroen van Zwieten: ‘Met de hulp van Enpuls kan onze technologische innovatie echt het verschil maken.'

Denmark New Energy Li
Blog
Collectieve warmte op z'n Deens

De Denen zijn al mijlenver als het gaat om duurzaam verwarmen. Hoe ze dat doen? Lees het in dit interview.

Strand
Blog
Kunnen we nog om klimaatveranderingen heen?