Optimaal gebruik van zonne-energie

‘De elektriciteitsnetten in het landelijk gebied raken steeds voller en meer overbelast. Hierdoor kan het gebeuren dat boeren op zonnige dagen hun opgewekte zonne-energie niet meer kwijt kunnen op het net’, legt conceptontwikkelaar Frans van der Steen van Enpuls uit. Samen met zijn collega Rianne van den Oever zoekt hij naar oplossingen om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten.

Diesel nog altijd belangrijke energiebron akkerbouw

Onder de noemer Boerkracht ontwikkelde Enpuls eerder al slimme oplossingen die de energietransitie op en rondom boerderijen helpen versnellen. Hierdoor hebben Frans en Rianne veel kennis kunnen opdoen van het boerenbedrijf en het netwerk in de agrarische sector. Zij zagen bijvoorbeeld dat driekwart van het directe energieverbruik van akkerbouwers afkomstig is uit diesel. Dit gaat gepaard met de uitstoot van CO2 en stikstofoxiden.

Wat je gebruikt, hoef je niet te vervoeren

Met die wetenschap besloten Frans en Rianne te kijken naar apparaten die diesel verbruiken, wat het vermogen daarvan is, en of die apparaten vervangen kunnen worden door elektrische varianten. Want als je die apparaten voedt met lokale zonnestroom, hoeft die stroom ook niet meer het net op.

Op bezoek bij de boer

Om inzicht te krijgen in het productieproces bezochten Rianne en Frans akkerbouwers in de noordelijke regio’s Oldambt en Veenkoloniën. Rianne: ‘Zelf dachten we bijvoorbeeld aan elektrische trekkers. Totdat we bij een boer kwamen die zijn land van water voorzag met een elektrisch aangedreven apparaat op zonne-energie. Zijn oude, door diesel aangedreven installatie had hij hierdoor vervangen.’

98 procent diesel

Met beregeningsinstallaties valt veel duurzame winst te behalen. ‘Er zijn 23.000 akkerbouwers in Nederland’, vertelt Frans. ‘Bijna allemaal, zo’n  98 procent, gebruiken ze een door diesel aangedreven installatie, met een gemiddeld vermogen van 30 kilowatt.’

Gezamenlijk onderzoek

Frans en Rianne vroegen onderzoekers van Wageningen University & Research en adviesbureau DNV-GL om uit te zoeken wat de voordelen zijn van elektrisch beregenen. Uit dat onderzoek blijkt dat beregenen met behulp van zonnestroom een oplossing kan bieden voor ‘zonnepieken’. Die ontstaan als de zon lange tijd krachtig schijnt.

Duizenden euro’s voordeel

Het aanbod zonne-energie is soms zo groot, dat omvormers zichzelf tijdelijk uitschakelen en een deel van de opgewekte stroom verloren gaat. Het is daarom slim om op droge, zonnige dagen veel gebruik te maken van elektrische beregeningsinstallaties op zonnestroom. Het kan boeren in een droog jaar ook nog eens duizenden euro’s schelen.

Flinke investering 

Een beregeningsinstallatie vervangen vraagt om een forse investering. ‘Een nieuwe elektrische installatie kost gemiddeld 45.000 euro’, vertelt Rianne. ‘We zijn nu in gesprek met de provincies Groningen en Drenthe om te kijken of er subsidiemogelijkheden zijn. Ook spreken we met landbouworganisatie LTO over de mogelijkheid van een groepsaankoop.’

Laten zien dat het werkt

Intussen is het belangrijk dat de boeren zelf ook overtuigd raken van de voordelen, vult Frans aan. ‘Vrijwel niemand koopt een auto uit de catalogus. Zo is het ook met een elektrische beregeningsinstallatie; een boer wil zo’n ding graag in werking zien. Daarom organiseren wij, wanneer dit weer kan, op twee locaties in Groningen demodagen, waar geïnteresseerde boeren de installatie in werking kunnen zien.’ 

In de praktijk brengen

‘Beregenen op zon’ is een goed voorbeeld van de manier waarop Frans en Rianne bij Enpuls nieuwe ideeën ontwikkelen. ‘Ons uitgangspunt is altijd de behoefte van de klant’, vertelt Rianne. ‘We hebben eerst bewezen dat er een probleem is. Daarna zijn we samen met de klant gaan werken aan een oplossing. De laatste stap is het in praktijk brengen.’

Rooskleurige toekomst Beregenen op zon

Als de demolocaties er zijn, neemt een transitiemanager van Enpuls het verder over van Frans en Rianne. Rianne: ‘Dat is de persoon die zich bezighoudt met onder meer het lobbyen bij gemeenten  en provincies.’ Frans is enthousiast over de mogelijkheden die beregenen op zonne-energie biedt. ‘Als alle agrariërs in de regio Veenkoloniën/Oldambt hierop overstappen, dan heeft dat in een droog jaar hetzelfde effect als het plaatsen van ongeveer 337.000 zonnepanelen of het van de weg halen van ongeveer 9.200 dieselauto’s!’

Meer weten over beregenen op zon?

Wil je meer weten over wat hoe het beregenen van akkerland door middel van zonne-energie werkt? Bekijk dan onze conceptenpagina over beregenen op zon.

Zon windmolens
Persbericht
Neem maatschappelijke waarde wind- en zonneprojecten mee in de Regionale Energiestrategie

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Toch wordt in de Regionale Energiestrategieën flink ingezet op zonneprojecten. Om te zorgen voor een haalbare en betaalbare energietransitie, bepleit Enpuls dat de energieregio’s zoeken naar de juiste balans tussen wind en zon.

171006 2870
Podcast
Wind en zon in de Regionale Energiestrategie
Windmolens zonsondergang
Webinar
Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Samen met Kalavasta en Berenschot organiseert Enpuls de webinar: Maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land. Hierin bespreken we uitgebreid het onderzoek en we bespreken wat de uitkomsten betekenen voor beleid en de regionale energiestrategieën.

Flexibiliteit Als Oplossing Voor Een Duurzaam En Efficiënt Energiesysteem
Blog
Flexibiliteit als oplossing voor een duurzaam en efficiënt energiesysteem

Door de energietransitie kiezen we steeds vaker voor energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Dat maakt de beschikbaarheid ervan meer en meer weersafhankelijk en het afstemmen van vraag en aanbod complexer. In de toekomst zullen we daarom efficiënter gebruik moeten maken van het elektriciteitsnet om storingen te voorkomen.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Windmolens zonsondergang
Podcast
De toekomst wordt... zon en wind
Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer

Een nieuwe kandidaat voor energieopslag: ijzerpoeder. Wordt dat dé batterij van de toekomst? We vertellen erover in de blogserie met lichtpunten; positief nieuws over de energietransitie.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Podcast: Flexibiliteit, de smeerolie van de energietransitie
Ileco Zonnepanelen
Blog
Zelf opgewekte zonne-energie direct delen
Grid Flex Heeten
Video
GridFlex Heeten
Boer In Veld
Overige
Beregenen op ZON

Wil jij op jouw boerderij je dieselwerktuigen elektrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Grid Flex Heeten
Concept
Nieuwe marktmodellen: Grid Flex

In Heeten gebeurt het al: lokale opwek, verbruik én opslag van energie. Zo houden we geldstromen binnen de regio en stimuleren we lokale duurzame opwek.

Koe
Podcast
Groen gas is zo gek nog niet
Arash Aazami.PNG
Video
De 'internet of energy' komt eraan!
Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving
Waterstof.jpg
Download
Onderzoek opwek groene waterstof