Datum:13-04-2021
Mobiliteit Personenvervoer

Voor veel VvE’s is het in de praktijk namelijk lastig om tot een gezamenlijk besluit over de laadinfrastructuur en achterliggende energievoorziening te komen. Enpuls ontwikkelde daarom een concept dat na een succesvolle pilot als ‘VvE Laadloket’ wordt gelanceerd door EVConsult en GoodPoint – specialisten in elektrisch vervoer en laadpunten.

Zo’n 15 procent van alle Nederlandse woningen valt onder een VvE. Nu steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, is het voor al die VvE’s noodzakelijk om tijdig de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te regelen. En waar nodig moet de netbeheerder ook op tijd de energie-infrastructuur kunnen aanpassen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Veerle Wijshoff. Als conceptontwikkelaar van Enpuls was ze al eens betrokken bij een project rond de plaatsing van zonnepanelen door VvE’s.

“Daar zag ik hoe lastig de besluitvorming over dit soort duurzame maatregelen bij VvE’s kan zijn”, vertelt ze. “Niet alleen om draagvlak te creëren, maar ook om besluiten op juridisch, financieel of technisch gebied te nemen.” Om VvE’s te ondersteunen bij het realiseren van hun laadinfrastructuur begon Enpuls met de ontwikkeling van het concept 'VVEEVV'. De vraag bleek enorm. “In de voorbereidingsfase zijn we met diverse VvE-besturen gaan praten en bij belangenbeurzen langsgegaan. Toen we daar zagen hoeveel interesse er in onze lezing was, wist ik zeker: hier kunnen we echt veel voor mensen gaan betekenen.”

Succesvolle pilot

In het door Enpuls ontwikkelde concept worden VvE-besturen allereerst geholpen om alle VvE-leden van de benodigde informatie te voorzien en via een enquête tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld over de benodigde laadinfrastructuur en energievoorziening te komen. Op basis van dat toekomstbeeld schuift er vervolgens een adviseur aan die een advies op maat levert. Ten slotte krijgt de VVE ook begeleiding bij de laatste stap: de koppeling met de marktpartijen die het beste bij de specifieke wensen passen en de gevraagde laadinfrastructuur en energieaansluiting kunnen realiseren.

Tijdens een pilot met 10 VvE’s bleek het concept goed te werken, vertelt Veerle. “We zagen dat de deelnemende VvE’s het heel fijn vonden om op deze manier advies te krijgen en in het proces te worden meegenomen. Binnen twee weken kregen de VvE’s minimaal 60 procent van alle leden mee in de besluitvorming, meestal was het zelfs 80 tot 100 procent. Daar waren de VvE-besturen echt blij door verrast.”

Lancering VVE Laadloket

Na de succesvolle pilot is het tijd voor de vervolgstap: het overdragen van het concept aan EVConsult en GoodPoint – specialisten in elektrisch vervoer en laadpunten. Zij starten gezamenlijk het bedrijf ‘VVE Laadloket’. Hierbij is afgesproken dat de twee partijen Enpuls op de hoogte houden van trajecten met VvE’s zodat moederbedrijf Enexis zich beter kan voorbereiden op het mogelijke aanpassen van de energieinfrastructuur en de aansluiting.

Namens GoodPoint was oprichter Danny Gorter bij de pilot betrokken. Vanuit zijn eigen bedrijf adviseert hij dagelijks VvE’s over het organiseren van hun laadpunten en het contact met leveranciers. “Het was voor ons interessant om te kijken hoe onze dienstverlening met het concept van Enpuls zou samengaan. In de pilot bleek dat goed te werken. Door eerst het draagvlak te peilen en een gezamenlijk toekomstbeeld te schetsen, wordt ons advies nog waardevoller.” Gorter hoopt met VVE Laadloket dit jaar nog tientallen VvE’s van advies te gaan voorzien en vervolgens snel op te schalen.

Ook Bram Leusink van EVConsult – betrokken bij de oprichting van VvE Laadloket - heeft grote verwachtingen. Als adviseur staat hij publieke en private partijen bij in vraagstukken op het gebied van elektrisch vervoer. Zo ondervond hij in de praktijk dat het voor VvE’s vaak moeilijk is om tot besluiten over de laadinfrastructuur te komen.

“Er zijn 125.000 VvE’s in Nederland, waarvan zo’n beetje de helft een eigen parkeerterrein heeft. Dat het de VvE’s nu vaak niet lukt om daar laadpunten aan te leggen, staat de groei van elektrisch rijden in de weg.” Leusink hoopt dat VVE Laadloket de komende jaren snel op kan schalen, bijvoorbeeld in samenwerking met enthousiaste gemeenten. “Het zou mooi zijn als we de drempel voor VvE’s om met hun laadinfrastructuur aan de slag te gaan, flink kunnen verlagen. Met VVE Laadloket kunnen we ze daarbij echt van A tot Z ondersteunen.”

Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan op www.vvelaadloket.nl of stuur een bericht naar info@vvelaadloket.nl.

Veerle Wijshoff Ontwikkelaar
"Om de energietransitie te laten slagen moeten we anders durven denken en durven te experimenteren!"
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Bekijk voor het antwoord op deze vragen de webinar gehouden op donderdag 5 november terug.

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt

De verkoop van elektrische personenauto’s stijgt veel sneller dan voorspeld. Hoe kunnen we dit het beste organiseren zodat we in 2025 klaar zijn voor meer dan 1 miljoen elektrische auto’s?

Groene Auto
Blog
Elektrische auto wint van waterstof

Wordt jouw volgende auto benzine, waterstof of een elektrische? Enpuls heeft de verschillen onderzocht op de Nederlandse markt. Lees hier het onderzoek!

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen

Het tekort aan laadpalen in Nederland neemt toe. Uit onderzoek van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, blijkt dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn.

Een Duurzaam Wagenpark Voor De Bv Nederland
Blog
Een duurzaam wagenpark voor de BV Nederland

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook zakelijk: zowel in de publieke als in de private sectoren zijn organisaties hard bezig om hun wagenpark te verduurzamen. Om hen hier een handje bij te helpen, ontwierp Enpuls de tool Rapport Emissievrije Vloot (REV).

Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig

Het zal niet lang meer duren tot iedereen elektrisch rijdt. Dat is goed nieuws voor het klimaat en de werkgelegenheid. In dit blog meer over de kansen en de knelpunten die we hiervoor moeten aanpakken

Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers

Laadzekerheid op het platteland, kunnen we dat bieden? In dit blog meer over snellaadstations op strategische plaatsen zodat je óók op platteland kunt komen.

Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Kijk dan de webinar welke heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober terug.

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?

Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. In 2019 groeide het aantal elektrische auto’s met 139% en de op 1 juli gelanceerde subsidie is nu al op. De gemeenten kunnen deze groei nauwelijks aan. Vorig jaar steeg het aantal publieke laadpalen met slechts 38%. Als dat zo doorgaat, staan we straks in de file voor de laadpaal.

Elektrische auto
Concept
EV-Prognose Atlas
Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

DAF Electric Albert Heijn 1
Podcast
Trucks aan de laadpaal
Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder

Het zit de elektrische rijder niet mee. Laadpalen worden ten onrechte bezet gehouden door laadpaalklevers of foutparkeerders. En als een laadpaal al beschikbaar is, weet de rijder vooraf vaak niet welk tarief hij moet betalen. Het komt zelfs voor dat een beheerder in dezelfde straat verschillende prijzen rekent voor dezelfde stroom. Kortom, het is een onoverzichtelijke chaos aan het worden.

Recoy.png
Video
Je elektrische auto opladen op het juiste moment
Elektrisch laden
Blog
Slimme laadpalen: goedkoper en groener?