Gouden greep

Gerrit Janssen ziet het overal. Appartementencomplexen met prachtige daken, maar zonder een enkel zonnepaneel. De oorzaak: Verenigingen van Eigenaren hebben vaak moeite om in een Algemene Ledenvergadering (ALV) de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Enpuls maakte twee jaar geleden werk van deze impasse en stelde Janssen aan als eerste VvE zonnecoach. Janssen blikt terug: ‘Het bleek een gouden greep om een coach in te zetten die VvE’s kan helpen bij zowel de besluitvorming als installatie. In een jaar tijd riepen meer dan honderd VvE’s onze hulp in. Al snel had ik mijn handen vol. Ik ging van twee dagen werken in de week naar vier. Na verloop van tijd kon ik zelfs geen nieuw werk meer aannemen.’

Een zonnecoach is een mensenmens

Waarom is zo’n coach nou nodig? ‘Het lukt vaak nog wel om een VvE bestuur enthousiast krijgen om over te stappen op zonnepanelen. Zo’n bestuur bestaat doorgaans maar uit drie tot vijf mensen. Maar hoe krijg je vervolgens tientallen leden op één lijn? De kleinste complexen bestaan toch al gauw uit twintig appartementen.’ Als Zonnecoach moet je een mensenmens zijn, stelt Janssen daarom. ‘Ik voel me soms net een sociaal werker, ieder type mens vraagt om een andere benadering.'

Kennis om te overtuigen

Op de informatiebijeenkomst die wij organiseren staat altijd wel iemand op die beren op de weg ziet. De gekste tegenargumenten komen dan op tafel. Zonnepanelen zouden brand veroorzaken. Of zorgen voor schittering, waardoor je niet meer uit het raam kunt kijken. Het is mijn taak om deze beweringen te ontzenuwen. De aanwezigen merken dan dat ik kennis van zaken heb. Zo krijg ik ze mee.’

Dames van negentig

Appartementencomplexen worden vaak bewoond door ouderen. Janssen kijkt met plezier terug op de ontmoeting met een negentigjarige bewoonster. ‘Zij kwam naast mij zitten en vroeg: “Wat heb ik op mijn leeftijd nou nog aan die zonnepanelen?” Ik kon haar vertellen dat haar appartement bij de verkoop straks meer waard wordt. ‘Dus uw (klein)kinderen hebben er iets aan. En u doet ook nog iets goeds voor het milieu.’ Ze besloot direct: ‘Ok, dan doe ik het.’

Meedenken met installateur

Ook installateurs van zonnepanelen stappen eerder aan boord wanneer een VvE Zonnecoach bij het proces betrokken is. ‘In het verleden dachten installateurs bij een aanvraag van een VvE al snel: dat is verloren tijd. Ze vreesden een slepende procedure én het risico dat de aanvraag in de ALV alsnog zou stranden. Een Zonnecoach heeft dat voorbereidende werk al voor ze gedaan. Ook geven we vrijwel op maat aan wat ze moeten leveren. Als Zonnecoach begeleidt je een VvE van A tot Z.’

Steentje bijdragen

Naast werkplezier schuilt zijn grootste drijfveer in het verlangen om de wereld duurzamer achter te laten. ‘Onze generatie, en generaties daarvoor, heeft de wereld op milieugebied nogal verwaarloosd. Vaak door onwetendheid. Nu weten we dat het anders moet. Laten wij dan ook meehelpen om die ontwikkeling om te draaien.’

Uiteindelijk zijn de reacties van bewoners over het algemeen positief. ‘Zij waarderen onze betrokkenheid tijdens het hele traject. Wanneer ik terugga als de panelen er eenmaal liggen, zijn ze hartstikke enthousiast.’

Meer informatie

Enpuls heeft de VvE-zonnecoach volledig overgedragen aan medeoprichter VvE-belang. Mocht je meer willen weten wat de zonnecoach doet, check dan de website van VvE-zonnecoach. 

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

778108306
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

778108306
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest

Is jouw huis geschikt voor een (hybride) warmtepomp? De 50-gradentest geeft inzicht. Standaard staan cv-ketels afgesteld op 80 °C, dat is vaak niet nodig. Door je cv op 50 °C te zetten, sla je twee vliegen in één klap. Je bespaart energie en weet meteen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, of dat eerst meer isolatie nodig is.

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Woonplan Overview
Concept
Woonplan

Het Woonplan voorziet, nog vóór de sleuteloverdracht, in gratis online advies over hoe je je toekomstige woning kunt verduurzamen door het nemen van energiebesparende maatregelen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten
Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen
Woningen verduurzamen.jpg
Blog
Woningen verduurzamen? Iedereen kan meedoen!

Duurzaam verwarmen wordt de standaard. Toch is het voor particuliere woningeigenaren nog niet zo gemakkelijk om maatregelen te nemen.

Podcast Yvonne
Podcast
Hoe laten we woningeigenaren verduurzamen?
171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Artikel Energiewerkplaats Li
Blog
Sociale innovatie in energie: de uitdagingen
Grains During Sunset
Blog
Duurzame warmte als nieuwe nutsvoorziening
Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas