In totaal zijn 30 woningeigenaren geïnterviewd door heel Nederland. De inzichten die dit onderzoek hebben opgeleverd, delen we in een serie blogs. In deze blog van Yvonne Boerakker kom je meer te weten over wat mensen doen als de cv-ketel het plotseling begeeft.

Wat doen mensen als hun ketel het plots begeeft? 

Je herkent het misschien wel…  het is een koude vrijdagavond in september en je denkt ‘laten we toch maar weer eens de verwarming aan doen’. Maar dan kom je tot de ontdekking dat er iets mis is met de cv-ketel: wat doe je dan? Je belt met spoed een monteur en zorgt dat je zo snel mogelijk weer in de warmte zit!

'Hij moet wel echt goed kapot zijn, want anders laat ik hem repareren.' - woningeigenaar

Uit ons onderzoek blijkt dat 27% van de cv-ketels afgelopen drie jaar ongepland zijn vervangen. Als de cv-ketel niet meer gerepareerd kan worden, besluiten veel woningeigenaren, logischerwijs, een nieuwe cv-ketel te laten installeren. Veel installateurs adviseren dat ook. Een installateur gaf aan: 'Het allerbelangrijkste is dat we de klant zo snel mogelijk uit de kou willen hebben. Dat staat bij de monteur voorop. Mensen moeten wel geïnformeerd worden over de mogelijkheden die ze hebben.'

Niet bewust van duurzame mogelijkheden

Wanneer de cv-ketel niet meer gerepareerd kan worden, is de woningeigenaar zich vaak niet bewust van alternatieve duurzame verwarmingsmogelijkheden. Daarbij is de urgentie hoog! Er moet eerst warmte zijn in huis. Dit resulteert in de meeste gevallen in het installeren van een nieuwe cv-ketel, want dat is bekend voor zowel de woningeigenaar als de installateur én is het gemakkelijkst om te vervangen. En het is vaak de goedkoopste optie. Woningeigenaren gebruiken veelal het argument dat een nieuwe ketel weer 15 jaar mee gaat en dat Nederland dan toch nog niet afgesloten is van het aardgas.

'We hebben er een investering voor over, maar het moet ook betaalbaar zijn. Ik ga er zeker niet al mijn spaargeld in stoppen. Het moet me wel het comfort opleveren dat ik had, of het moet beter worden.' - woningeigenaar

Onderhoud logisch moment voor bewustwording

Idealiter maak je woningeigenaren al voordat de cv-ketel kapot gaat bewust van hun opties. Op die manier komt de woningeigenaar terecht in de klantreis van een geplande vervanging; woningeigenaren gaan vooraf nadenken over wat ze willen als hun ketel aan vervanging toe is. Er komt dus een plan, ook al is het exacte moment van de vervanging niet vastgelegd. Een geschikt moment om bewustwording te creëren is tijdens een onderhoudsbeurt van de huidige cv-ketel. Een groot percentage van de woningeigenaren (58%) heeft namelijk een servicecontract en dus op regelmatige basis contact met een installateur over de status van hun cv-ketel.

'Ze komen dan controleren en je hebt geen onderhoudskosten. Ik heb een keer meegemaakt dat de ketel het niet deed op eerste Kerstdag. Dan komen ze gelijk en ik hoefde alleen de materiaalkosten te betalen. Het geeft me een veilig gevoel.' - woningeigenaar

Tijdelijke ketel als tussenoplossing

Maar advies geven tijdens de onderhoudsbeurt gebeurt op dit moment vrijwel niet. En bij een ongeplande vervanging is de urgentie hiervoor te hoog. Het aanbieden van een tijdelijke ketel bij een ongeplande vervanging zou een uitkomst zijn, zodat er tijd gewonnen wordt om een plan te maken voor een nieuw systeem. Daarmee creëer je toch weer ruimte voor het overwegen van alternatieven, eigenlijk een 'geplande vervanging' dus. Alleen niet aan het einde van de levensduur van de ketel, maar aan het einde van de lease-periode. 

Installateur heeft cruciale rol

Opnieuw blijkt hier dat de installateur een cruciale rol heeft: zonder een overtuigde installateur die vervanging aankaart voordat het urgent is, komt de hybride warmtepomp er echt niet. Woningeigenaren gaan af op het advies en de expertise van de monteur die ze kennen. Met die professionals hebben we nu dan ook intensief contact. We gaan hier grote stappen maken! 

200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Woonwijk
Blog
Hybride warmtepomp: dé sleutel om de energietransitie op gang te brengen

Enpuls ziet een belangrijke rol voor de hybride warmtepomp in de energietransitie. Hoe je als gemeente het gebruik ervan kunt stimuleren, lees je in deze blog.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente
Samenwerkingen warmtepomp
Visie
Onze visie in de praktijk
Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak
Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Huis aardgasvrij
Blog
Enpuls zet in op aardgasvrij