“Ik geloof heel sterk in de transitie naar groene energie. Het gaat gebeuren!” Aan het woord is Stefan Lodeweyckx van i.Leco, een van de winnaars van de Enpuls Challenge 2020. Hij legt ons uit hoe slimme lokale toepassingen gaan helpen om de energietransitie voor elkaar te krijgen. i.Leco ontwikkelt namelijk tools die het gebruik van duurzame energie toegankelijk, goedkoper en flexibeler maken!

Stortbui

“We raken steeds meer doordrongen van klimaatverandering en het belang om de overstap naar groene energie te maken”, steekt Lodeweyckx van wal. “Om deze duurzame energiebronnen optimaal te kunnen gebruiken, kunnen we niet alles laten afhangen van de grote energieconcerns of de overheid. De beschikbaarheid van zonne- en windenergie fluctueert natuurlijk sterk. Op een zonnige dag kunnen pieken in aanvoer zorgen voor problemen op het netwerk. Vergelijk het met de riolering die de regenval op jaarbasis prima aankan, maar niet berekend is op het afvoeren van een stortbui.”

Stop op zonnepanelen?

Overbelasting van het energienet door pieken aan zonnestroom is nu al een feit. Lodeweyckx illustreert het aan de hand van een recent voorbeeld. “Kijk naar het noorden van Nederland. Daar heeft netbeheerder Enexis het aansluiten van zonnepanelen wegens overbelasting een halt toe geroepen. Jammer natuurlijk. In plaats van ‘ho’ zeggen tegen nieuwe zonnepanelen, of het doen van kostbare investeringen in het netwerk, bestaat er ook een derde mogelijkheid om overbelasting te voorkomen. Stem vraag en aanbod van natuurlijke energiebronnen beter op elkaar af!”

Go local

Dat kan door zelfopgewekte energie direct lokaal te gebruiken. “i.Leco staat voor Enabling Intelligent Local Energy Communities. Met behulp van slimme software bieden wij inzicht in het lokale stroomverbruik en stroomaanbod. Op die manier faciliteren wij lokale gemeenschappen om duurzame energie flexibeler en ook rendabeler te gebruiken. Een voorbeeld: bij mooi weer stimuleren we mensen om gebruik te maken van de zonne-energie die op zo’n dag beschikbaar komt. Automatisering gaat daarbij helpen. We maken het bijvoorbeeld mogelijk om op een voorspelde zonnige middag de wasmachine of het opladen van elektrische voertuigen om 14.00 uur te programmeren.

KISS

Dat klinkt goed allemaal. Waar heeft deze innovatieve softwarefirma de expertise van Enpuls nog bij nodig? “Een product mag technisch nog zo goed in elkaar zitten, uiteindelijk gaat het erom of de consument het straks ook wil gebruiken. Alles valt en staat bij acceptatie op de markt. Om de waarde van onze producten goed over te kunnen brengen, is het KISS principe (Keep It Simple, Stupid!) super belangrijk. Als techneuten moeten wij ons leren verplaatsen in mensen die níet technisch zijn. Enpuls heeft daar veel ervaring mee.”

Groepsdruk benutten

Hoe gaan lokale communities de energietransitie versnellen? “Onze slimme software zorgt ervoor dat consumenten eerder geneigd zijn in duurzame energiesystemen in de eigen gemeenschap te investeren. Ze krijgen zowel individueel en als groep beter inzicht in hun verbruik. Ook kunnen ze kosten besparen. Onder andere door minder van het grotere energienetwerk gebruik te maken, of te helpen de genoemde pieken te verminderen.

Via onze apps komen mensen vervolgens met elkaar in contact en wisselen tips uit om energie te besparen. Enige groepsdruk kan daarbij van pas komen! Sociale cohesie stimuleert de wil om te veranderen sneller dan een grote energiemaatschappij dat kan.”

Over een jaar…

“Over een jaar willen we op twee plaatsen in gebieden van netbeheerder Enexis lopende projecten hebben. Dat helpt ons om de economische en sociale waarden van onze tools duidelijk te maken aan participanten. Daarnaast willen we aan Enexis demonstreren hoe het net beter benut kan worden, zonder te investeren of ‘nee’ te moeten verkopen tegen meer zonnepanelen. De kennis die we tijdens deze projecten opdoen, gaan we zeker meenemen naar de andere landen waar we actief zijn.”

Meer weten en samen de energie-transitie vorm geven?

Neem een kijkje op de website van i.Leco.

Windmolens zonsondergang
Webinar
Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Samen met Kalavasta en Berenschot organiseert Enpuls de webinar: Maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land. Hierin bespreken we uitgebreid het onderzoek en we bespreken wat de uitkomsten betekenen voor beleid en de regionale energiestrategieën.

171006 2870
Podcast
Wind en zon in de Regionale Energiestrategie
Zon windmolens
Persbericht
Neem maatschappelijke waarde wind- en zonneprojecten mee in de Regionale Energiestrategie

Windprojecten zijn op basis van maatschappelijke kosten en baten wenselijker dan zonneprojecten. Dat blijkt uit een nieuw vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls. Toch wordt in de Regionale Energiestrategieën flink ingezet op zonneprojecten. Om te zorgen voor een haalbare en betaalbare energietransitie, bepleit Enpuls dat de energieregio’s zoeken naar de juiste balans tussen wind en zon.

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Beregenen Op Zon
Blog
Landbouw verduurzamen met elektrisch beregenen

Hoe zorg je ervoor dat het elektriciteitsnet in landelijke gebieden op een zonnige dag niet overbelast raakt door alle zonnestroom die boeren opwekken?

Flexibiliteit Als Oplossing Voor Een Duurzaam En Efficiënt Energiesysteem
Blog
Flexibiliteit als oplossing voor een duurzaam en efficiënt energiesysteem

Door de energietransitie kiezen we steeds vaker voor energie uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Dat maakt de beschikbaarheid ervan meer en meer weersafhankelijk en het afstemmen van vraag en aanbod complexer. In de toekomst zullen we daarom efficiënter gebruik moeten maken van het elektriciteitsnet om storingen te voorkomen.

Windmolens zonsondergang
Podcast
De toekomst wordt... zon en wind
Boer In Veld
Overige
Beregenen op ZON

Wil jij op jouw boerderij je dieselwerktuigen elektrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving
Ileco Zonnepanelen
Blog
Zelf opgewekte zonne-energie direct delen
Grid Flex Heeten
Concept
Nieuwe marktmodellen: Grid Flex
Koe
Podcast
Groen gas is zo gek nog niet
Opslag Ijzer
Blog
Lichtpunten in de energietransitie: opslag van energie in ijzer

Een nieuwe kandidaat voor energieopslag: ijzerpoeder. Wordt dat dé batterij van de toekomst? We vertellen erover in de blogserie met lichtpunten; positief nieuws over de energietransitie.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Podcast: Flexibiliteit, de smeerolie van de energietransitie
Groenewijkstroom.png
Video
Met Groenewijkstroom groene stroom in de wijk delen
Grid Flex Heeten
Video
GridFlex Heeten
Waterstof.jpg
Download
Onderzoek opwek groene waterstof