Klimaatdoelen uit zicht

Ministeries hebben tot dusver vol ingezet op de wijkaanpak en de realisatie van de ‘eindoplossing’ van volledige warmtepompen en warmtenetten, weet Roy. “Dit blijkt lastiger dan gedacht, zeker wanneer we een blik werpen op de ambitieuze doelen die voor 2030 zijn vastgesteld. De uitrol van warmtenetten en all electric-wijken blijkt binnen de bestaande bouw complex om te realiseren. Woningeigenaren schrikken terug voor de hoge kosten en de enorme aanpassingen aan hun woningen”, geeft hij aan. Daarmee blijven de klimaatdoelen die gesteld zijn voor de gebouwde omgeving ver uit zicht.

Stapsgewijze aanpak

Stap-voor-stap verduurzamen is volgens Roy de oplossing. “De hybride warmtepomp past uitstekend in de stapsgewijze benadering die nodig is om consumenten mee te krijgen in de energietransitie. De toepassing doet geen afbreuk aan het comfort en vraagt minder investering en aanpassing van woningen dan alternatieven. Dit is ook gebleken uit diverse onderzoeken van Enpuls”, zegt hij.

De stapsgewijze aanpak stimuleert bovendien de toepassing van volledige warmtepompen op de lange termijn. “Door nu stappen te zetten met hybride warmtepompen, is het pad naar andere eindoplossingen, zoals bijvoorbeeld een volledig elektrische warmtepomp, gemakkelijker. De hybride warmtepomp vormt de sleutel om de energietransitie binnen de gebouwde omgeving goed op gang te brengen”, aldus Roy.

Hybride verdient plek in beleid

Toch valt de hybride warmtepomp op dit moment nog een beetje tussen wal en schip, ziet Roy. “Dat is zonde. Ik hoop dat beleidsmakers er meer aan gaan doen om het gebruik van de hybride warmtepomp te stimuleren.

Als gemeente kun je bewoners duidelijkheid geven over tijdelijke oplossingen en kan de hybride warmtepomp volop gestimuleerd worden. Dit kan via energieloketten en via de Transitievisie Warmte, waar hybride als tussen- en eindoplossing een duidelijke plek hoort te krijgen.”

De landelijke overheid moet volgens hem meer als stok achter de deur fungeren. “Hierbij hoort het uitstippelen van langetermijnbeleid rond subsidies en andere vormen van stimulering. De doelen voor 2030 uit het klimaatakkoord zijn haalbaar als in veel meer grondgebonden woningen een hybride warmtepomp wordt geplaatst”, stelt Roy

Meer weten? Lees onze visie op de hybride warmtepomp. In onze volgende blog gaan we dieper in op de potentie van de hybride warmtepomp voor de installateur.

flexibel
Roy Roessink Consultant
“Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.”
HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'

We interviewden 30 woningeigenaren over hun bereidheid om een hybride warmtepomp aan te schaffen. In deze blog kom je meer te weten over wat mensen doen als de cv-ketel het plotseling begeeft.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot twee, liefst anderhalve graden. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving speelt hier een grote rol in. Daarnaast is er de ambitie om onze lineaire economie om te vormen tot een circulaire. Hoe verhouden deze impactvolle opgaven zich tot elkaar?

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente
Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool
Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Poster Slimme Wijken Aanpak
Visie
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten
778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak