Klimaatdoelen uit zicht

Ministeries hebben tot dusver vol ingezet op de wijkaanpak en de realisatie van de ‘eindoplossing’ van volledige warmtepompen en warmtenetten, weet Roy. “Dit blijkt lastiger dan gedacht, zeker wanneer we een blik werpen op de ambitieuze doelen die voor 2030 zijn vastgesteld. De uitrol van warmtenetten en all electric-wijken blijkt binnen de bestaande bouw complex om te realiseren. Woningeigenaren schrikken terug voor de hoge kosten en de enorme aanpassingen aan hun woningen”, geeft hij aan. Daarmee blijven de klimaatdoelen die gesteld zijn voor de gebouwde omgeving ver uit zicht.

Stapsgewijze aanpak

Stap-voor-stap verduurzamen is volgens Roy de oplossing. “De hybride warmtepomp past uitstekend in de stapsgewijze benadering die nodig is om consumenten mee te krijgen in de energietransitie. De toepassing doet geen afbreuk aan het comfort en vraagt minder investering en aanpassing van woningen dan alternatieven. Dit is ook gebleken uit diverse onderzoeken van Enpuls”, zegt hij.

De stapsgewijze aanpak stimuleert bovendien de toepassing van volledige warmtepompen op de lange termijn. “Door nu stappen te zetten met hybride warmtepompen, is het pad naar andere eindoplossingen, zoals bijvoorbeeld een volledig elektrische warmtepomp, gemakkelijker. De hybride warmtepomp vormt de sleutel om de energietransitie binnen de gebouwde omgeving goed op gang te brengen”, aldus Roy.

Hybride verdient plek in beleid

Toch valt de hybride warmtepomp op dit moment nog een beetje tussen wal en schip, ziet Roy. “Dat is zonde. Ik hoop dat beleidsmakers er meer aan gaan doen om het gebruik van de hybride warmtepomp te stimuleren.

Als gemeente kun je bewoners duidelijkheid geven over tijdelijke oplossingen en kan de hybride warmtepomp volop gestimuleerd worden. Dit kan via energieloketten en via de Transitievisie Warmte, waar hybride als tussen- en eindoplossing een duidelijke plek hoort te krijgen.”

De landelijke overheid moet volgens hem meer als stok achter de deur fungeren. “Hierbij hoort het uitstippelen van langetermijnbeleid rond subsidies en andere vormen van stimulering. De doelen voor 2030 uit het klimaatakkoord zijn haalbaar als in veel meer grondgebonden woningen een hybride warmtepomp wordt geplaatst”, stelt Roy

Meer weten? Lees onze visie op de hybride warmtepomp. In onze volgende blog gaan we dieper in op de potentie van de hybride warmtepomp voor de installateur.

flexibel
Roy Roessink Consultant
“Het is mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie.”
Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om beleidsmakers en programmaverantwoordelijken bij deze uitdaging te ondersteunen, lanceerde Enpuls in 2020 de Slimme Wijken Aanpak (SWA).

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'

We interviewden 30 woningeigenaren over hun bereidheid om een hybride warmtepomp aan te schaffen. In deze blog kom je meer te weten over wat mensen doen als de cv-ketel het plotseling begeeft.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten

Warmtenetten vormen een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarom doet Enpuls een serie voorstellen en aanbevelingen om vaart te maken met warmtenetten.

Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet
Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning