Datum:07-02-2020

Nieuwe geluiden

We beschikken over verschillende platforms en kanalen. Het achtuurjournaal is niet langer hét nieuwsanker van Nederland. Sociale Media zorgen ervoor dat iedereen makkelijker zijn zegje kan doen. Gelijkgestemden kunnen zich bovendien eenvoudiger verbinden met elkaar. En zo hun stem luider en met meer impact laten klinken.

Vooral stemmen die voorheen niet of nauwelijks gehoord werden, claimen nu een podium. Bewegingen als Blacks lives matter, #metoo en de gele hesjes kaarten onrecht aan. Hun roep om gelijke behandeling klinkt op steeds meer plaatsen door. En met reden. Na de eerste golven van emancipatie is de strijd om gelijkwaardigheid nog steeds actueel.

Inclusiviteit onomkeerbaar

Tegelijkertijd staat de inclusieve samenleving onder druk doordat steeds meer belangengroeperingen alleen oog te lijken hebben voor hun eigen gelijk. Dit leidt tot polarisering en veel online gekrakeel. Toch is inclusiviteit als trend niet meer terug te draaien. De economie is daarvan misschien wel het duidelijkste bewijs.

Stereotype als uitgangspunt

Allerlei bewegingen en groeperingen hebben een duidelijke stem gekregen. En dat is niet het enige. Ze vertegenwoordigen ook een concreet economisch potentieel. Bedrijven weten dit. Tot redelijk recent leek het alsof advertenties zich hielden aan het genoemde one-size-fits-all-format, waarbij die one size vaak geënt was op de witte man en zijn gezin.

Generalisatie taboe

In de huidige tijd is dit ideologisch, maar vooral ook economisch, slecht houdbaar. Maatwerk is geboden. Bedrijven proberen een diverser publiek aan te spreken en soms komen ze daar ook expliciet voor uit. Zo heeft AirBnB een manifest opgesteld en actiever stelling genomen tegen discriminatie of uitsluiting. Het bedrijf heeft alle communicatie aangepast en een toolkit ontwikkeld voor productontwerpers. Inclusiviteit is de nieuwe norm, dat wil zeggen: AirBnB wil iedereen meenemen en bereiken.

De basis van onze energievoorziening

Iedereen betrekken en bereiken klinkt idealistisch. En dat is het wellicht ook. Interessant is dat het principe van inclusiviteit ook de basis is van onze energievoorziening. We hebben ooit besloten en wettelijk vastgelegd dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot energie. Zonder aanzien des persoons. Energie moet betaalbaar en bereikbaar zijn. Hoe ver iemand ook buiten de bebouwde kom woont bijvoorbeeld. Of hoeveel iemand ook verbruikt.

Verworven rechten

Dat betekent dat iedereen recht heeft op een aansluiting op het energienetwerk door de netbeheerder. Hoe hoog de kosten ook zijn. Waarom vinden we dat energie inclusief - en dus voor iedereen beschikbaar - moet zijn? Een belangrijke reden hiervoor is dat we energie zien als een basisbehoefte. Zonder energie zijn onze winters koud en onze nachten donker. Zonder zijn wij nergens.

Energie over de grens

Het inclusieve karakter van de energievoorziening komt in meer landen terug. Zo bestaan in België en het Verenigd Koninkrijk subsidies voor mensen die de stookolie (!) moeilijk kunnen betalen om de winter door te komen. Niet duurzaam, wel inclusief. Vanzelfsprekend spelen economische redenen een grote rol: energie drijft zowel ons welzijn als onze welvaart aan. Er staan grote energie-infrastructuurplannen op vrijwel elke politieke/nationale agenda, van China tot Saint Lucia.

Hoe inclusief is de energietransitie?

Iedereen krijgt gas en licht. En het huidige energielandschap is nog behoorlijk conservatief. One-sizes-fits-all: maatwerk is nog ver te zoeken. Een transitie is nodig om de energievraag te kunnen realiseren. En er is al veel voor handen om de energietransitie te versnellen. Nieuwe bronnen zijn voor handen, mensen kunnen zelf energie opwekken, nieuwe subsidies duiken op. Maar het is nog lastig om individuele, duurzame oplossingen en maatschappelijke afspraken daarover te laten matchen. Initiatieven zijn lovenswaardig, maar kaders en afspraken zijn nodig voor de realisatie en opschaling.

Om de energietransitie écht - en op grote schaal te versnellen - zullen alle partijen daarover het gesprek met elkaar. Betrokkenheid en verbondenheid is dé succesfactor voor de versnelling van de energietransitie. Dus, wanneer gaan we met elkaar rond de tafel zitten?

Meer weten?

Ben je geïnspireerd door dit verhaal en wil je graag verder lezen over dit onderwerp? In Trendpuls #2 belichten weinclusiviteit vanuit verschillende uitgangspunten. En we schetsen scenario's om inclusiviteit te laten werken voor energietransitie.