Nieuwe geluiden

We beschikken over verschillende platforms en kanalen. Het achtuurjournaal is niet langer hét nieuwsanker van Nederland. Sociale Media zorgen ervoor dat iedereen makkelijker zijn zegje kan doen. Gelijkgestemden kunnen zich bovendien eenvoudiger verbinden met elkaar. En zo hun stem luider en met meer impact laten klinken.

Vooral stemmen die voorheen niet of nauwelijks gehoord werden, claimen nu een podium. Bewegingen als Blacks lives matter, #metoo en de gele hesjes kaarten onrecht aan. Hun roep om gelijke behandeling klinkt op steeds meer plaatsen door. En met reden. Na de eerste golven van emancipatie is de strijd om gelijkwaardigheid nog steeds actueel.

Inclusiviteit onomkeerbaar

Tegelijkertijd staat de inclusieve samenleving onder druk doordat steeds meer belangengroeperingen alleen oog te lijken hebben voor hun eigen gelijk. Dit leidt tot polarisering en veel online gekrakeel. Toch is inclusiviteit als trend niet meer terug te draaien. De economie is daarvan misschien wel het duidelijkste bewijs.

Stereotype als uitgangspunt

Allerlei bewegingen en groeperingen hebben een duidelijke stem gekregen. En dat is niet het enige. Ze vertegenwoordigen ook een concreet economisch potentieel. Bedrijven weten dit. Tot redelijk recent leek het alsof advertenties zich hielden aan het genoemde one-size-fits-all-format, waarbij die one size vaak geënt was op de witte man en zijn gezin.

Generalisatie taboe

In de huidige tijd is dit ideologisch, maar vooral ook economisch, slecht houdbaar. Maatwerk is geboden. Bedrijven proberen een diverser publiek aan te spreken en soms komen ze daar ook expliciet voor uit. Zo heeft AirBnB een manifest opgesteld en actiever stelling genomen tegen discriminatie of uitsluiting. Het bedrijf heeft alle communicatie aangepast en een toolkit ontwikkeld voor productontwerpers. Inclusiviteit is de nieuwe norm, dat wil zeggen: AirBnB wil iedereen meenemen en bereiken.

De basis van onze energievoorziening

Iedereen betrekken en bereiken klinkt idealistisch. En dat is het wellicht ook. Interessant is dat het principe van inclusiviteit ook de basis is van onze energievoorziening. We hebben ooit besloten en wettelijk vastgelegd dat iedereen toegang moet kunnen hebben tot energie. Zonder aanzien des persoons. Energie moet betaalbaar en bereikbaar zijn. Hoe ver iemand ook buiten de bebouwde kom woont bijvoorbeeld. Of hoeveel iemand ook verbruikt.

Verworven rechten

Dat betekent dat iedereen recht heeft op een aansluiting op het energienetwerk door de netbeheerder. Hoe hoog de kosten ook zijn. Waarom vinden we dat energie inclusief - en dus voor iedereen beschikbaar - moet zijn? Een belangrijke reden hiervoor is dat we energie zien als een basisbehoefte. Zonder energie zijn onze winters koud en onze nachten donker. Zonder zijn wij nergens.

Energie over de grens

Het inclusieve karakter van de energievoorziening komt in meer landen terug. Zo bestaan in België en het Verenigd Koninkrijk subsidies voor mensen die de stookolie (!) moeilijk kunnen betalen om de winter door te komen. Niet duurzaam, wel inclusief. Vanzelfsprekend spelen economische redenen een grote rol: energie drijft zowel ons welzijn als onze welvaart aan. Er staan grote energie-infrastructuurplannen op vrijwel elke politieke/nationale agenda, van China tot Saint Lucia.

Hoe inclusief is de energietransitie?

Iedereen krijgt gas en licht. En het huidige energielandschap is nog behoorlijk conservatief. One-sizes-fits-all: maatwerk is nog ver te zoeken. Een transitie is nodig om de energievraag te kunnen realiseren. En er is al veel voor handen om de energietransitie te versnellen. Nieuwe bronnen zijn voor handen, mensen kunnen zelf energie opwekken, nieuwe subsidies duiken op. Maar het is nog lastig om individuele, duurzame oplossingen en maatschappelijke afspraken daarover te laten matchen. Initiatieven zijn lovenswaardig, maar kaders en afspraken zijn nodig voor de realisatie en opschaling.

Om de energietransitie écht - en op grote schaal te versnellen - zullen alle partijen daarover het gesprek met elkaar. Betrokkenheid en verbondenheid is dé succesfactor voor de versnelling van de energietransitie. Dus, wanneer gaan we met elkaar rond de tafel zitten?

Meer weten?

Ben je geïnspireerd door dit verhaal en wil je graag verder lezen over dit onderwerp? In Trendpuls #2 belichten weinclusiviteit vanuit verschillende uitgangspunten. En we schetsen scenario's om inclusiviteit te laten werken voor energietransitie. 

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen
Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Meld je aan voor de webinar op donderdag 8 oktober om 13:00!

Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte
171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

50 Gradentest (3)
Concept
50-gradentest

Is jouw huis geschikt voor een (hybride) warmtepomp? De 50-gradentest geeft inzicht. Standaard staan cv-ketels afgesteld op 80 °C, dat is vaak niet nodig. Door je cv op 50 °C te zetten, sla je twee vliegen in één klap. Je bespaart energie en weet meteen of je huis geschikt is voor een warmtepomp, of dat eerst meer isolatie nodig is.

Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers
Elektrisch Autodelen
Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder
Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig
Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?
Woonplan Overview
Concept
Woonplan

Het Woonplan voorziet, nog vóór de sleuteloverdracht, in gratis online advies over hoe je je toekomstige woning kunt verduurzamen door het nemen van energiebesparende maatregelen.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?