Enpuls zet in op aardgas vrij

Volgens Boerakker moeten we hard aan de slag om ervoor te zorgen dat alle koop- en huurwoningen komende decennia overschakelen op duurzame vormen van verwarming. ‘Iedereen wil er thuis warmpjes bij zitten. We verwarmen de meeste huizen door aardgas te verbranden in een cv-ketel. Dat is niet duurzaam, dus daar moeten we vanaf', vertelt Boerakker.

Drie routes naar duurzaam verwarmen

‘Om dit op te lossen zie ik drie routes: warmtenetten, groen gas en warmtepompen. Ik kan niet zeggen welke oplossing de beste is, dat hangt af van het gebied waar je woont. Bij Enpuls zijn wij ervan overtuigd dat we vol moeten inzetten op alle drie de routes, want de bron van onze verwarming moet hoe dan ook duurzaam worden.’

Spaarpot

Geld speelt een hoofdrol bij de keuze voor duurzaamheid. In positieve zin: voor 68% van de huizenbezitters is bijvoorbeeld besparen op de elektriciteitsrekening de belangrijkste reden om zonnepanelen te nemen. Maar ook in negatieve zin: veel mensen zeggen dat ze maatregelen uitstellen omdat ze te weinig geld op hun bankrekening hebben.

Boerakker: ‘Mensen hebben veel prioriteiten in hun leven en het verduurzamen van hun woning hoort daar meestal niet bij. Bovendien is er een verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze werkelijk beweegt. Dat bleek ook toen een bank klanten benaderde met voldoende spaargeld: zij waren net zo terughoudend om hun woning te verduurzamen als de mensen met een kleinere spaarpot.’

Zolder opruimen

Gert Slob, expert op het gebied van gedragsverandering, ziet dat de focus verandert: ‘We willen het zo aantrekkelijk mogelijk maken om je huis te isoleren. Daarbij proberen we mensen met rationele argumenten te overtuigen. Maar het blijkt veel beter te werken als we obstakels uit de weg ruimen. Zo zie je dat mensen hun dak niet isoleren omdat ze opzien tegen het opruimen van hun zolder. In Engeland losten ze dat probleem op met een opruimdienst. Daar moesten de mensen extra voor betalen, maar dat bleek geen probleem.’

Aanstekelijk

Positieve voorbeelden van mensen uit je omgeving werken aanstekelijk. Boerakker: ‘Zo zijn wij bij Enpuls gestart met de VvE Zonnecoach, die eigenaren van appartementen helpt zonnepanelen op het dak te leggen. Andere verenigingen van eigenaren (VvE’s) zien nu dat het kan en komen ook in actie.’

Boerakker ziet ook duidelijk meerwaarde in een wijkaanpak: ‘Sommige oplossingen, zoals een warmtenet, vereisen keuzes op wijkniveau. Daarvoor is de wijkaanpak cruciaal. Maar je kunt ook op andere manieren met je wijkgenoten in actie komen. Door samen kennis op te doen zodat niet iedereen het wiel zelf hoeft uit te vinden. Dat samen optrekken is meestal effectiever en goedkoper. Overigens is het cruciaal dat er ook veel ruimte blijft voor woningeigenaren om maatregelen te nemen op momenten die passen in hun levensloop.’

Huurders verduurzamen

Rob Bogaarts, directeur klant en samenleving van woningcoöperatie Brabant Wonen, merkt dat verandering tijd kost. Veel animo voor warmtepompen ziet hij nog niet, wel voor zonnepanelen: ‘Vroeger was hooguit twintig procent van de huurders geïnteresseerd. Dat aantal is nu gestegen tot vijftig procent. Dat komt natuurlijk ook omdat de prijzen van zonnepanelen sterk gedaald zijn.’

Verandering voor iedereen

Hoe ziet Boerakker de rol van Enpuls in de transitie? ‘Wij willen de energietransitie versnellen. Onze uitdaging is om obstakels te identificeren en deze uit de weg te ruimen, zoals de VvE Zonnecoach dat doet. We moeten de verandering voor iedereen mogelijk maken. Want iedereen mee moet kunnen doen!’

Dit artikel is gebaseerd op de podcast serie: Nieuwe Energie.

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Warmtepomp
Blog
'Mijn ketel vervangen doe ik pas als hij echt kapot is'

We interviewden 30 woningeigenaren over hun bereidheid om een hybride warmtepomp aan te schaffen. In deze blog kom je meer te weten over wat mensen doen als de cv-ketel het plotseling begeeft.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Woonwijk
Blog
Hybride warmtepomp: dé sleutel om de energietransitie op gang te brengen

Enpuls ziet een belangrijke rol voor de hybride warmtepomp in de energietransitie. Hoe je als gemeente het gebruik ervan kunt stimuleren, lees je in deze blog.

Fvd Installateur
Podcast
Thuis aan de slag met verduurzamen
Duurzaam Wonen
Visie
Naar een duurzame woning

Een duurzame woning moet niet alleen vanzelfsprekend zijn, maar het moet ook persoonlijker, makkelijker en sneller kunnen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Visie
Stel Op Bank Met Koffie
Blog
Hoe gewild is de warmtepomp

Honderd mensen, honderd overtuigingen. Hoe zorgt een installateur, woningcorporatie of gemeente ervoor dat mensen kiezen voor een warmtepomp. Een klantreis biedt inzicht. En geeft houvast.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen
Samenwerkingen warmtepomp
Visie
Onze visie in de praktijk

Enpuls zet zich in om de grootschalige toepassing van hybride warmtepompen mogelijk te maken op de juiste plek en de juiste manier. Bekijk onze samenwerkingen.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten
200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.