Tilburg & Breda

In de gemeenten Tilburg (Udenhout) en Breda (Prinsenbeek) zijn projectteams inmiddels begonnen met een implementatie van de SWA, vertelt Cor Brockhoven, Manager Transitie Wijkenaanpak bij Enpuls. Met onder meer een podcast en een webinar bracht hij de aanpak afgelopen najaar onder de aandacht bij gemeentelijke beleidsmakers. Met succes. Naast de projecten in Tilburg en Breda verwacht Brockhoven dat er in de loop van dit jaar nog een aantal gemeenten zullen volgen.

Klein beginnen

“Het is heel belangrijk dat we van start zijn gegaan”, geeft hij aan. “Zodat we in de praktijk kunnen zien of deze aanpak werkt en wat het oplevert. De ambities zijn natuurlijk enorm, maar als we iets van soortgelijke trajecten hebben geleerd dan is het wel dat het slim is om klein te beginnen. In wijken met homogene woningen, zodat je de resultaten goed met elkaar kan vergelijken. Daarnaast is het aan te raden om met een beperkt aantal woningen te starten. We hebben nog tot 2050, dus er is nog genoeg tijd om de schaal te vergroten en meer complexe uitdagingen zoals het verduurzamen van oude binnensteden aan te gaan.”

De stapsgewijze benadering waarin de SWA voorziet, is cruciaal om aan te sluiten bij het tempo van bewoners. “Door de regie meer bij bewoners te leggen, is het makkelijker om draagvlak te creëren. En het zijn uiteindelijk toch de bewoners die de stap moeten zetten.” Onderdeel van de SWA is een maatregelenpakket dat laat zien wat voor aanpassingen er bij verschillende typen woningen mogelijk zijn. “Zo beschikken bewoners over objectieve informatie waarop ze hun keuzes kunnen baseren.” Om gemeenten goed van start te laten gaan, biedt Enpuls (online) begeleidingsmodules aan.

Ervaringen uitwisselen

Voor de verdere uitrol van de SWA heeft Brockhoven de afgelopen maanden met tal van gemeenten gesproken. Hij merkt dat veel functionarissen behoefte hebben om ervaringen met collega’s uit te wisselen en zo van elkaar te kunnen leren. “Het zou mooi zijn als de SWA hier een rol in kan spelen. Als de eerste resultaten goed zijn, kan de aanpak wellicht een vaste plek krijgen in de verduurzaming die de komende decennia in Nederland nodig is.”

Wil je meer weten over de Slimme Wijken Aanpak of met je gemeente aan de slag? Lees er meer over of neem contact op via onderstaande buttons. Gemeenten binnen het werkgebied van netbeheerder Enexis komen ook voor begeleiding in aanmerking.

Cor Brockhoven Manager Collectieve Duurzame Wijken
"Gemeenten en bewoners ondersteunen om stap-voor-stap energiezuinig en comfortabel te kunnen wonen."
Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

Met Een Humoristisch Kaartspel De Energietransitie Inclusiever Maken
Blog
Met een humoristisch kaartspel de energietransitie inclusiever maken

Op weg naar de energietransitie vormt het creëren van maatschappelijk draagvlak één van de grootste uitdagingen. Daarbij is het opvallend dat in de wijken die als eerst van het gas af moeten, vaak mensen wonen die het verst van de energietransitie afstaan.

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot twee, liefst anderhalve graden. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving speelt hier een grote rol in. Daarnaast is er de ambitie om onze lineaire economie om te vormen tot een circulaire. Hoe verhouden deze impactvolle opgaven zich tot elkaar?

Poster Slimme Wijken Aanpak
Visie

Wijk
Blog
Slimme Wijken Aanpak helpt gemeenten in ambitie naar aardgasvrij wonen

De komende 10 jaar moeten zeker 1,5 miljoen huizen in Nederland worden klaargestoomd voor een toekomst zonder aardgas. Aan gemeenten de taak om die enorme opdracht te regisseren. Enpuls helpt een handje mee, met de lancering van de nieuwe Slimme Wijken Aanpak.

Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten
Warmtenetten Visie
Visie
Vaart maken met warmtenetten
Zon windmolens
Persbericht
Neem maatschappelijke waarde wind- en zonneprojecten mee in de Regionale Energiestrategie
Windmolens zonsondergang
Webinar
Webinar: maatschappelijke kosten/baten zon en wind op land