Datum:29-04-2020
Flexibel energiesysteem

De energietransitie is ook een ruimtelijke opgave

“Je bent de eerste uit de energiesector die ons benadert voor dit project” vertelt landschapsarchitect Michaël van Buuren die meewerkte aan Nederland in 2120. Het geeft aan dat we vaak te weinig over grenzen van ons eigen expertisegebied kijken.

Van Buuren: “Al decennia hebben we in Nederland de mentaliteit: niet lullen maar poetsen. We willen problemen oplossen. Alleen daar mist vaak samenhang en een duidelijke stip op de horizon. Alle uitdagingen die er nu liggen - de energietransitie, aanpassing aan de stijgende zeespiegel en droogte, onvermijdelijke verduurzaming van landbouw  - moeten we meer in relatie met elkaar zien. Nu ligt in de energietransitie de focus vooral op technische haalbaarheid terwijl de energietransitie óók een ruimtelijke opgave is.

Minder land, meer zee

“Kijk maar naar die weerstand van burgers rondom het plaatsen van windmolens vlakbij hun huizen. Die ruimtelijke inrichting gaat in de toekomst door een grotere kans op overstromingen alleen maar meer knellen. We moeten het met minder land en meer zee gaan doen.”

“Een grote openbaring tijdens dit project was voor mij dat Nederland veel meer zee heeft dan land”, vervolgt Van Buuren. En die zee leent zich uitstekend voor de productie van duurzame energie.

Het team van onderzoekers schetsten een kaart van Nederland in 2120. Daarop is Nederland veel groener, wordt de zee beter benut, zijn steden naar het Oosten verhuisd, heeft Nederland circulaire landbouw en is meer ruimte voor bos en moeras. Bekijk hier de volledige kaart. Bron: WUR (toestemming WUR)

Mosselen op windmolens

In de toekomstvisie zijn er in 2120 vooral wind- en zonneparken op zee, waar mens en natuur het minst gestoord worden. Op de fundamenten van oude olie- en gaswinningsplatformen worden drijvende eilanden ontwikkeld voor de opslag van waterstof en CO2. Bij de windmolenparken worden mosselen, platte oesters en zeewier gekweekt.

“Zo proberen we te verbinden”, vertelt Van Buuren. “Die molens zijn een fantastische ondergrond voor het op een ecologische manier kweken van eiwitten op zee. Dat draagt ook direct bij aan de biodiversiteit en zorgt ervoor dat we minder vlees zullen gaan eten. Zo nemen we met de energietransitie ook verduurzaming van voedselvoorziening mee.”

Zo zou de Noordzee er in 2120 uit kunnen zien. Bron: WUR

Natuur als input voor technologie

De natuur moet leidend worden in toekomstplannen, vindt Van Buuren. “Als we ons alleen op technologie richten, krijg je de boemerang op een gegeven moment terug. In de natuur zit ook veel input voor technologie. Denk aan de start-up Plant-e die bezig is om rechtstreeks energie te winnen uit plantenwortels. Misschien zijn er over 100 jaar helemaal geen zonnecellen meer nodig.

Andere toekomst

Van Buuren: Want één ding is zeker: Nederland ziet er over 2120 niet uit zoals op dit plaatje. “Dit is het beeld dat we nú hebben van hoe het zou kunnen zijn. Als je terugkijkt naar toekomstvoorspellingen, leggen we de gedachten van dát moment vast en niet wat echt realistisch is in de toekomst.”

Nederland in 2120 is dan ook eigenlijk een oproep aan allerhande stakeholders, óók die uit de energietransitie: proef eens van elkaars expertise, praat erover, leg je eigen puzzel eens naast die van een ander. En probeer die enorme complexiteit van al die uitdagingen waar we voor staan te reduceren tot iets werkbaars.

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving

Door pieken in de opwek van zonne-energie op te slaan in een batterij, kan de netaansluiting van een zonnepark met minstens veertig procent verkleind worden. Andersom is het ook mogelijk om meer zonnepanelen op dezelfde aansluiting aan te sluiten – hetgeen leidt tot een veel efficiënter netgebruik. Dat blijkt uit een pilot met dit zogeheten peakshaving, uitgevoerd door Enpuls – onderdeel van Enexis Groep.

Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Ileco Zonnepanelen
Blog
Zelf opgewekte zonne-energie direct delen
Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Boer In Veld
Overige
Beregenen op ZON

Wil jij op jouw boerderij je dieselwerktuigen elektrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

Energie observer.png
Blog
Drijvend laboratorium voor duurzame energie
Energie observer.png
Video
Experimenteren met nieuwe energie op zee