Enpuls was aanwezig op Springtij

Enpuls was met zes mensen vertegenwoordigd tijdens het jaarlijkse evenement op Terschelling. De centrale vraag voor 800 deelnemers aan het jubilerende Springtij (dat dit jaar voor de tiende keer werd gehouden) was dan ook: hoe staan we ervoor? Leon Piepers vertelt wat hem het meeste is bijgebleven van de gesprekken over klimaatverandering tijdens Springtij.

Stakende scholieren

Leon Piepers, explorer bij Enpuls, merkte dat we meer rekening moeten houden met de komende generaties: ‘Praten over de toekomst is altijd lastig. Wij bedenken van alles, maar zitten de stakende scholieren daarop te wachten? Betrekken wij ze voldoende bij onze plannen? Hebben wij ze gevraagd hoe zij hun toekomst zien? Zijn onze oplossingen dezelfde?’

Het klimaat raakt alle facetten van onze maatschappij. ‘We hebben te maken met een systeemtransitie. Alles hangt met elkaar samen. Dus moet je niet alleen kijken naar de boeren, maar ook naar de luchtvaart, ons voedsel, de industrie, onze woningen. Alles is in beweging van oud naar nieuw. Het goede nieuws dat ik van Springtij meeneem: het oude hoeft niet meteen weg. Oud en nieuw blijven een tijdlang naast elkaar bestaan. De overgang naar het nieuwe zal geleidelijk gaan.’

Onderkant van de ijsberg

Het lijkt soms alsof er weinig gebeurt, maar dat is schijn. We zien slechts het topje van een enorme ijsberg. Onder de oppervlakte is van alles gaande. De industrie maakt een ommezwaai, die nog nauwelijks zichtbaar is, bijvoorbeeld met het gebruik van restwarmte om woningen te verwarmen. Piepers: ‘De transitie is politiek een heet hangijzer. Als we die onderkant van de ijsberg zichtbaarder kunnen maken, wordt alles minder zwaar beladen. En kunnen we weer van mens tot mens met elkaar in gesprek.’