Niet snel, wel duurzaam

Twee decennia terug won het gevaarte nog internationale zeilwedstrijden, nu verandert het de wereld. Een snelheidsduivel is het niet meer – met zijn 4,5 knopen (zo’n 8 kilometer per uur) kan Energy Observer nog net een binnenvaarder bijhouden – maar daar ontleent het zijn bestaansrecht ook niet aan. Aan boord van het schip probeert een team van wetenschappers onvermoeibaar de energietransitie te versnellen. Dit doen ze door (onder extreme omstandigheden) duurzame energiebronnen te testen.

Strijd tegen de grote gifwolk

De boodschap van het team achter het drijvend laboratorium is tweedelig. Eerst moet er een schoner en duurzamer alternatief voor de door diesel gedreven scheepvaart komen. Om onze mondiale duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 te halen is er namelijk werk aan de winkel. Ook in de maritieme industrie, omdat er bij de verbranding van diesel een beangstigende hoeveelheid CO2, fijnstof, stikstofoxide en zwaveloxide vrijkomt.

Duurzame energie als brandstof

De 141 m2 aan zonnepanelen, twee windturbines, lithiumbatterij en waterstoftank aan boord van Energy Observer laten zien dat het anders kan. Ze stuwen de catamaran voort én fungeren als testlab. Allemaal met drie criteria in het achterhoofd: prestatie, lichtgewicht en efficiëntie. Energy Observer is het eerste schip ter wereld dat zelf waterstof produceert door zeewater te elektrolyseren. Met ruim 19.000 kilometers op de teller heeft het schip al een halve ton waterstof geproduceerd.

Combinatie van energie

Wat dat betreft valt er een hoop te leren van Energy Observer. Focussen we op één energiebron, dan worden we nooit klimaatneutraal. Om op een duurzame manier aan onze energiebehoefte te voldoen, moeten we verschillende bronnen combineren. “Veel mensen zetten hun geld in op batterijen óf waterstof óf zonne-energie óf windmolens”, vertelt expeditieleider Jérôme Delafosse. “Nee, het combineren van dit alles; dat is de toekomst.”

Oceaanvleugels

Maar we zijn er nog niet. Met zonnepanelen, windturbines en waterstof aan de stuwbehoefte van grote bulkcarriers voldoen lukt nu niet. En dat weten ze bij Energy Observer. Het schip wordt daarom uitgerust met de gepatenteerde Oceanwings®. Twee verticale windpropellers die de energieconsumptie van het schip terugdraaien. Ze vergroten de stuwkracht, verminderen de energieconsumptie van de motor en maken het mogelijk om tijdens het varen waterstof te produceren. Is het een succes, dan kan het systeem op den duur worden ingezet op grotere schepen. Zo hoopt het team van Energy Observer uiteindelijk 18% tot 42% van de schadelijke stoffen die door de maritieme industrie worden uitgestoten terug te draaien.

Meer dan een knap staaltje duurzaamheid

Tegelijkertijd is deze samenkomst van duurzame technologieën een mooie metafoor voor de bredere boodschap achter Energy Observer: die van samenwerking. Willen we de energietransitie versnellen, dan zijn we niet alleen afhankelijk van innovatieve technologieën - stelt het team - maar ook van elkaar. Om onze energieambities waar te maken en onze CO2 uitstoot voor 2030 met 40% terug te draaien, moeten we de handen ineenslaan.

Bekijk het positief

Er bestaan geen eenduidige oplossingen voor complexe vraagstukken als het verduurzamen van onze energievoorziening. Innovators, beleidsmakers, professionals en consumenten moeten deze vraagstukken samen tackelen. En gelukkig gebeurt dat al. Delafosse: “Ondanks dat de media ons vertellen dat we allemaal doodgaan, slaan mensen en pioniers overal de handen ineen om verandering teweeg te brengen”. Daar zet het team achter Energy Observer dan ook vol op in. Met de parelwitte catamaran als drijvende katalysator voor verandering.

Bekijk ook de inspirerende video. Daarin vertelt expeditieleider Jérôme Delafosse alles over het bewonderenswaardige schip en de toekomst van energie. 

Ileco Header2
Blog
i.Leco: ‘Wij maken energiegebruik persoonlijk’

Enpuls Challenge winnaar i.Leco brengt het delen van duurzame energie een stapje dichterbij. Met slimme software stemmen ze vraag en aanbod van zelf opgewekte zonnestroom op elkaar af. ‘Voor de energietransitie hebben we ‘smart’ oplossingen nodig!’

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’

Nieuw leven voor transport over het water: CityBarge. Een van de drie winnaars van de Enpuls Challenge 2020 vertelt meer over hun innovatieve concept. Dé oplossing voor schonere binnensteden in 2025 ligt in handen van CityBarge en daar gaat Enpuls ze bij helpen.

Peakshaving Soltroenergy
Persbericht
Sterke verkleining van aansluiting zonneparken mogelijk met peakshaving

Door pieken in de opwek van zonne-energie op te slaan in een batterij, kan de netaansluiting van een zonnepark met minstens veertig procent verkleind worden. Andersom is het ook mogelijk om meer zonnepanelen op dezelfde aansluiting aan te sluiten – hetgeen leidt tot een veel efficiënter netgebruik. Dat blijkt uit een pilot met dit zogeheten peakshaving, uitgevoerd door Enpuls – onderdeel van Enexis Groep.

Groen Gas
Visie
Groen gas: noodzakelijke energiedrager in de transitie

Wij zien groen gas als een zeer waardevolle en noodzakelijke energiedrager in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen

De turbineketel van Tarnoc brengt duurzame verwarming rap dichterbij. Een half jaar geleden won Tarnoc de Enpuls Challenge. Tijd voor een follow-up!

Zon windmolens
Visie
Slim duurzame energie opwekken op land

Hoe houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk, zodat we in 2030 vier keer zoveel duurzame stroom kunnen opwekken als nu?

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Enpuls Challenge winnaar Tarnoc over hun uitvinding: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’

Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!

Tractor In Veld
Concept
Beregenen Op Zon

Het concept: boeren dragen bij aan energietransitie. Beregenen Op Zon stimuleert het gebruik van een technische toepassing waarmee boeren zelf opgewekte zonne-energie direct kunnen gebruiken voor de installatie om het land mee te beregenen.

171006 2880
Persbericht
Kosten-batenanalyse: zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn beter dan op landbouwgrond in 2020.

Ontwikkelaars van zonneprojecten moeten meer gestimuleerd worden om zonnepanelen op bedrijfsdaken te leggen, in plaats van op landbouwgrond. Zonnepanelen op bedrijfsdaken zijn in 2020 vanuit maatschappelijk oogpunt namelijk wenselijker dan panelen op landbouwgrond. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van Berenschot en Kalavasta in opdracht van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep.

Ileco Zonnepanelen
Blog
Zelf opgewekte zonne-energie direct delen
Waterstof windmolen op zee
Blog
Waterstof. Heilige graal of overschat verhaal?

Is waterstof hét duurzame CO2-vrije alternatief voor fossiele grondstoffen en energiebronnen?

Boer In Veld
Overige
Beregenen op ZON

Wil jij op jouw boerderij je dieselwerktuigen elektrificeren? Enpuls heeft een onderzoek gedaan naar de voordelen. Lees er alles over in onze whitepaper of plan een bezoek aan één van de demo boerderij locaties.

Europese vlag
Visie
Clean Energy Package: het belang voor decentrale overheden

Wij hebben onderzoek gedaan naar het Clean Energy Package, een wetgevingspakket van de Europese Unie om de energietransitie te versnellen.

Waterdruppel
Visie
Onze visie op waterstof

We zien veel kansen om waterstof als energiedrager te gebruiken. Maar de vraag is hoe toepasbaar waterstof al is.

Vierkant Beeld Flexibiliteit Bnr
Podcast
Hoe manage je de toenemende energievraag?
Grid Flex Heeten
Concept
Nieuwe marktmodellen: Grid Flex
Waterstof windmolen op zee
Podcast
Waterstof: heilige graal of hype