Datum:09-02-2021
Goederenvervoer Mobiliteit

Voorbereidingstijd

Eerst nog even in het kort waar het bij zero emissie zones om draait. Alle vracht- en bestelauto’s die vanaf 1 januari 2025 zo’n zone binnenrijden, moeten emissievrij zijn aangedreven. Vanaf 1 januari 2030 geldt dat ook voor alle andere voertuigen. Gemeenten stellen zelf vast om welke zone het gaat en dus ook hoe groot de zone precies wordt.

Om ondernemers voldoende voorbereidingstijd te geven, dienen gemeenten de zones uiterlijk 4 jaar voor de daadwerkelijke inwerkingtreding bekend te maken. Begin februari tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat hiertoe de uitvoeringsagenda stadslogistiek.

Barrières

“Toen we dit vorig jaar onderzochten, hadden 6 gemeenten het besluit genomen. Inmiddels hebben 14 gemeenten formeel aangekondigd zo’n zone in te voeren”, zegt Marieke. Het is de verwachting dat dit aantal de komende maanden nog zal stijgen. Dat is mooi, maar het blijft tegelijkertijd de vraag of het genoeg is om de afspraken uit het klimaatakkoord te halen.

Dat er nog veel gemeenten zijn die tegen het aankondigen van zero emissie zones aanhikken, is volgens Marieke goed te verklaren. “Uit gesprekken met gemeenten blijkt dat er verschillende barrières zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de financiën die bij de invoering van deze zones komen kijken, en het optuigen van zaken als toezicht en een boetesysteem. Ook zijn sommige gemeenten huiverig om mkb’ers die het door de coronacrisis al lastig hebben extra te belasten en bestaan er twijfels over de technologieën die momenteel beschikbaar zijn.”

Haast

Hoe begrijpelijk de aarzeling ook is, volgens Marieke is het desalniettemin zaak om haast te maken met het aankondigen van de zero emissie zones. Omdat de klimaatdoelen anders niet worden gehaald, maar ook omdat gemeenten zichzelf op deze manier onnodig in de vingers snijden. “De uitvoeringsagenda stadlogistiek en de formele aankondiging van 14 gemeenten is een mooie stap. Maar hoe eerder we met de voorbereidingen beginnen, hoe meer we kunnen leren en hoe beter we de emissie van stadslogistiek kunnen terugdringen.”

Kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden

Op 8 oktober 2020 organiseerde Enpuls een webinar over zero emissie stadslogistiek bij gemeenten. Er werd onder meer stilgestaan bij kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden. Deze webinar van een uur kan je hier terugkijken.

nuPickers.Picker
Marieke van Amstel Manager Industrie en Duurzame Gassen
Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Bekijk voor het antwoord op deze vragen de webinar gehouden op donderdag 5 november terug.

Parkeerplaats Vrachtwagens
Blog
Eerst de laadpalen, dan de elektrische vrachtwagens

De ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer gaan razendsnel. Op de Nederlandse wegen zijn dan ook steeds vaker elektrische personenauto’s te zien. De volgende stap: elektrisch vrachtvervoer. Het omslagpunt waarbij elektrische aandrijving in de transportsector de norm zal zijn, komt steeds meer in zicht.

Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Kijk dan de webinar welke heeft plaatsgevonden op donderdag 8 oktober terug.

Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen

Het tekort aan laadpalen in Nederland neemt toe. Uit onderzoek van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, blijkt dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn.

Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Een Duurzaam Wagenpark Voor De Bv Nederland
Blog
Een duurzaam wagenpark voor de BV Nederland

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Ook zakelijk: zowel in de publieke als in de private sectoren zijn organisaties hard bezig om hun wagenpark te verduurzamen. Om hen hier een handje bij te helpen, ontwierp Enpuls de tool Rapport Emissievrije Vloot (REV).

Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Zero Emissie parkeerplaats
Podcast
Schone stadslogistiek
Elektrisch Autodelen
Blog
Zo ziet de toekomst van elektrisch goederenvervoer eruit

Groot, groter, grootst. De batterij-capaciteit van de elektrische auto neemt snel toe en de prijzen dalen. Onze elektrische auto’s kunnen steeds verder rijden op één lading. En dat zorgt ervoor dat steeds grotere en zwaardere voertuigen elektrisch kunnen gaan rijden. De elektrische bestelbus is de eerste stap. Snel daarna volgen bakwagens en trekker-oplegger combinaties. Tegelijkertijd is de overstap voor een vervoerder naar een elektrisch voertuig nog niet vanzelfsprekend. Net als bij de komst van de elektrische personenauto maakt onbekend onbemind.

Elektrisch laden (1)
Blog
Alleen nog maar elektrisch goederenvervoer
Elekttische vrachtwagens
Blog
Op naar elektrische vrachtauto's en bestelbusjes

Als Nederland distributieland kunnen we er niet omheen: onze logistieke sector moet verduurzamen. Wat is er nodig voor de overgang naar elektrisch goederenvervoer?

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt
Citybarge Leiden
Blog
“We beginnen met elektrisch vrachtvervoer over de Leidse grachten”

CityBarge ontwikkelde een slimme elektrische duwboot voor schone bevoorrading via het water. Tijd voor een follow-up met deze winnaar van de Enpuls Challenge 2020. Lees het interview.

Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?
Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’
Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig
Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers