Beweging nodig

‘Het zou goed zijn als na 2030 er alleen nog maar zero-emissie vrachtwagens en bestelbussen worden verkocht. Voor personenvoertuigen is dit al afgesproken.’

Om daar te komen, is er nog wel wat beweging nodig. Willem Alting Siberg geeft toe dat er nu nog nauwelijks elektrische vrachtwagens zijn. ‘In Nederland rijden er een kleine 100 stuks rond en de eerste elektrische vrachtwagens in serieproductie zijn al aangekondigd. Je kunt ervan uitgaan dat de komende jaren al het vervoer elektrisch wordt, personenauto’s, maar ook bestelbussen en zelfs vrachtwagens.’

In de podcast krijgt Alting Siberg weerwoord van Jan Wouters, manager innovation en green mobility van AutomotiveNL. Wouters breekt een lans voor de nieuwe generaties vrachtwagens op diesel: ‘Volgens de nieuwste normen komt er meer fijnstof van de verslijten van de banden dan uit de motoren zelf.’ ‘Kan wel zo zijn’, repliceert Alting Siberg, ‘feit blijft dat je altijd lokale uitstoot houdt als je op diesel rijdt. En we moeten naar nul. De toekomst is volledig duurzaam. Daar passen fossiele brandstoffen niet meer in.’

Hoog tempo

De laatste tijd neemt het aantal elektrische personenauto’s op de Nederlandse wegen zienderogen toe. Hoe zal dat gaan met vrachtwagens en bestelbussen? Alting Siberg verwacht dat de introductie van duurzaam goederenvervoer aanzienlijk sneller zal verlopen dan bij personenvervoer: “Het vrachtvervoer loopt vijf jaar achter op het personenvervoer. Accu’s worden in hoog tempo goedkoper en het Europese parlement staat toe dat elektrische vrachtwagens een hoger gewicht hebben dan de huidige norm voor vrachtwagens op diesel. Ook sluiten straks steeds meer gemeenten hun binnensteden af voor dieselverkeer.”

Wouters deelt het optimisme van Alting Siberg niet helemaal: “Ik verwacht de komende jaren geen grote veranderingen. Het omverwerpen van een heel systeem gaat niet zo snel. De transportsector is heel kosten gedreven en diesel is nog altijd goedkoper en heeft een grotere actieradius.” Alting Siberg: “Diesels zullen altijd uitstoot hebben. Daarom moet de transportsector versneld omschakelen naar elektrisch. De eerste serieproducties van vrachtwagens zijn al aangekondigd.”

Een bijzondere categorie binnen het goederenvervoer vormen de 850.000 bestelbusjes die in ons land rondrijden. Vaak maken ze niet eens zoveel kilometers, maar toch rijden ze op diesel. Dat kan anders. Online supermarkt Picnic heeft van begin af aan gekozen voor elektrisch. Picnic bezorgt boodschappen door heel Nederland met behulp van 800 elektrische wagentjes op batterijen. “Het is al de vierde generatie, speciaal voor ons gemaakt, vertelt Amie Klein van Picnic. Het bedrijf is bijzonder tevreden over de in het oog springende karretjes en het bedrijf groeit als kool. Alting Siberg: “Dit is een mooi voorbeeld van een onderneming die goed heeft nagedacht hoe ze zonder uitstoot hun producten kunnen vervoeren.”

Accu of waterstof

Voor rijden zonder verbrandingsmotor bestaan er twee opties: de elektromotor met accu of met brandstofcel met waterstof. Volgens Alting Siberg is dat feitelijk geen serieuze keuze: “Waterstof valt af omdat accu’s veel geschikter zijn voor transport. Er is nauwelijks groene waterstof bechikbaar en het omzetten van elektriciteit naar waterstof en terug kost minstens drie keer zoveel energie als het laden van accu’s. Elektrisch rijden wordt de goedkoopste vorm van transport. Het is goed als bedrijven daar nu al rekening mee gaan houden wanneer ze nieuwe voertuigen aanschaffen. Tegen transportondernemers zeg ik: kies voor batterijen want het is de techniek van de toekomst. Bereid je voor en grijp je kansen.”

Dat denkt Wouters ook, al ziet hij nog wat beren op de weg: “Ik merk dat ondernemers nu afwachtend zijn omdat ze onzeker zijn over nieuwe wet- en regelgeving. Ook denken sommigen dat waterstof de energiedrager van de toekomst wordt. Of ze wachten op Panasonic dat een nieuw type accu heeft aangekondigd voor 2029. Daarnaast dreigt er een accutekort in 2025, dus we zijn er nog lang niet.”

Fiscaal net zo aantrekkelijk

Ook Alting Siberg erkent dat er nog veel moet gebeuren, zowel bij de vervoerders, verladers, de overheid als de energiesector: “Het omslagpunt waarop elektrisch rijden aantrekkelijker wordt dan diesel komt eraan. Maar de overheid kan dat moment naar voren trekken door elektrische voertuigen fiscaal meer te stimuleren dan diesel. Verder moet er een goede laadinfrastructuur komen voor goederenvervoer, met onder andere universele stekkers en betaalsysteem. Dat is een opgave die we met de overheden en marktpartijen moeten beslechten. En niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. Ook de energiesector, waaronder de netbeheerders moeten aan de slag. Zij investeren voor een periode van de komende veertig jaar en moeten juiste keuzes maken.”

Wat is de rol van Enpuls? “Wij stimuleren dat na 2030 alle nieuw verkochte vrachtwagens en bestelbussen emissieloos zijn. Dit doen we onder meer door inzicht te bieden over de mogelijkheden voor elektrisch vrachtvervoer en de kansen die er liggen voor het bedrijfsleven. Er moeten nationaal en internationaal goede afspreken komen tussen  overheden, marktpartijen en de energiesector.”

mobiliteit
Willem Alting Siberg Manager Transitie Mobiliteit
“Via mijn werk bij Enpuls kan ik echt iets betekenen voor de duurzame omgeving van volgende generaties. Dat drijft mij.“
Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter

Onderzoek: Enpuls, Enexis, ElaadNL en Maxem toetsten in een pilot of het mogelijk is om huishoudens met een elektrische auto thuis flexibel te laten laden.

Laden
Download
Charge Management of Vehicles at home
Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Elekttische vrachtwagens
Blog
Op naar elektrische vrachtauto's en bestelbusjes

Als Nederland distributieland kunnen we er niet omheen: onze logistieke sector moet verduurzamen. Wat is er nodig voor de overgang naar elektrisch goederenvervoer?

Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Batterij-elektrisch personenvervoer als eindoplossing

Enpuls ziet batterij-elektrisch vervoer als de eindoplossing voor personenvoertuigen, want dit veroorzaakt geen lokale uitstoot en is in combinatie met groene stroom CO2-neutraal.

Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden

Het potentieel van Slim Laden is onderzocht. Effecten van duurzaam en gespreid laden en de kosten/baten zijn in beeld gebracht.

Elektrische auto
Concept
EV-Prognose Atlas

Met de EV-Prognose Atlas krijgen gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen.

Recoy.png
Video
Je elektrische auto opladen op het juiste moment
Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Elektrisch Autodelen
Concept
Elektrisch autodelen
Boekje actieplanner
Download
Actieplanner elektrisch autodelen
Megabatterij elektrische auto's
Blog
Slim energie opslaan met gebruikte batterijen
Slim_laden_brabant.jpg
Persbericht
Extra CO2-besparing en lagere kosten door slim laden elektrische auto’s
Elektrisch laden
Blog
Slimme laadpalen: goedkoper en groener?

Over de impact van slimme laadpalen op CO2-uitstoot, het energienet en onze portemonnee.

Iedereen Duurzaam
Podcast
Hoe zorg je ervoor dat niet alleen de elite mee kan doen aan verduurzaming?
100 duurzame energie.PNG
Video
100% duurzame energie in 2050
Evonturiers
Video
Lespakket Evonturiers