Beweging nodig

‘Het zou goed zijn als na 2030 er alleen nog maar zero-emissie vrachtwagens en bestelbussen worden verkocht. Voor personenvoertuigen is dit al afgesproken.’

Om daar te komen, is er nog wel wat beweging nodig. Willem Alting Siberg geeft toe dat er nu nog nauwelijks elektrische vrachtwagens zijn. ‘In Nederland rijden er een kleine 100 stuks rond en de eerste elektrische vrachtwagens in serieproductie zijn al aangekondigd. Je kunt ervan uitgaan dat de komende jaren al het vervoer elektrisch wordt, personenauto’s, maar ook bestelbussen en zelfs vrachtwagens.’

In de podcast krijgt Alting Siberg weerwoord van Jan Wouters, manager innovation en green mobility van AutomotiveNL. Wouters breekt een lans voor de nieuwe generaties vrachtwagens op diesel: ‘Volgens de nieuwste normen komt er meer fijnstof van de verslijten van de banden dan uit de motoren zelf.’ ‘Kan wel zo zijn’, repliceert Alting Siberg, ‘feit blijft dat je altijd lokale uitstoot houdt als je op diesel rijdt. En we moeten naar nul. De toekomst is volledig duurzaam. Daar passen fossiele brandstoffen niet meer in.’

Hoog tempo

De laatste tijd neemt het aantal elektrische personenauto’s op de Nederlandse wegen zienderogen toe. Hoe zal dat gaan met vrachtwagens en bestelbussen? Alting Siberg verwacht dat de introductie van duurzaam goederenvervoer aanzienlijk sneller zal verlopen dan bij personenvervoer: “Het vrachtvervoer loopt vijf jaar achter op het personenvervoer. Accu’s worden in hoog tempo goedkoper en het Europese parlement staat toe dat elektrische vrachtwagens een hoger gewicht hebben dan de huidige norm voor vrachtwagens op diesel. Ook sluiten straks steeds meer gemeenten hun binnensteden af voor dieselverkeer.”

Wouters deelt het optimisme van Alting Siberg niet helemaal: “Ik verwacht de komende jaren geen grote veranderingen. Het omverwerpen van een heel systeem gaat niet zo snel. De transportsector is heel kosten gedreven en diesel is nog altijd goedkoper en heeft een grotere actieradius.” Alting Siberg: “Diesels zullen altijd uitstoot hebben. Daarom moet de transportsector versneld omschakelen naar elektrisch. De eerste serieproducties van vrachtwagens zijn al aangekondigd.”

Een bijzondere categorie binnen het goederenvervoer vormen de 850.000 bestelbusjes die in ons land rondrijden. Vaak maken ze niet eens zoveel kilometers, maar toch rijden ze op diesel. Dat kan anders. Online supermarkt Picnic heeft van begin af aan gekozen voor elektrisch. Picnic bezorgt boodschappen door heel Nederland met behulp van 800 elektrische wagentjes op batterijen. “Het is al de vierde generatie, speciaal voor ons gemaakt, vertelt Amie Klein van Picnic. Het bedrijf is bijzonder tevreden over de in het oog springende karretjes en het bedrijf groeit als kool. Alting Siberg: “Dit is een mooi voorbeeld van een onderneming die goed heeft nagedacht hoe ze zonder uitstoot hun producten kunnen vervoeren.”

Accu of waterstof

Voor rijden zonder verbrandingsmotor bestaan er twee opties: de elektromotor met accu of met brandstofcel met waterstof. Volgens Alting Siberg is dat feitelijk geen serieuze keuze: “Waterstof valt af omdat accu’s veel geschikter zijn voor transport. Er is nauwelijks groene waterstof bechikbaar en het omzetten van elektriciteit naar waterstof en terug kost minstens drie keer zoveel energie als het laden van accu’s. Elektrisch rijden wordt de goedkoopste vorm van transport. Het is goed als bedrijven daar nu al rekening mee gaan houden wanneer ze nieuwe voertuigen aanschaffen. Tegen transportondernemers zeg ik: kies voor batterijen want het is de techniek van de toekomst. Bereid je voor en grijp je kansen.”

Dat denkt Wouters ook, al ziet hij nog wat beren op de weg: “Ik merk dat ondernemers nu afwachtend zijn omdat ze onzeker zijn over nieuwe wet- en regelgeving. Ook denken sommigen dat waterstof de energiedrager van de toekomst wordt. Of ze wachten op Panasonic dat een nieuw type accu heeft aangekondigd voor 2029. Daarnaast dreigt er een accutekort in 2025, dus we zijn er nog lang niet.”

Fiscaal net zo aantrekkelijk

Ook Alting Siberg erkent dat er nog veel moet gebeuren, zowel bij de vervoerders, verladers, de overheid als de energiesector: “Het omslagpunt waarop elektrisch rijden aantrekkelijker wordt dan diesel komt eraan. Maar de overheid kan dat moment naar voren trekken door elektrische voertuigen fiscaal meer te stimuleren dan diesel. Verder moet er een goede laadinfrastructuur komen voor goederenvervoer, met onder andere universele stekkers en betaalsysteem. Dat is een opgave die we met de overheden en marktpartijen moeten beslechten. En niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa. Ook de energiesector, waaronder de netbeheerders moeten aan de slag. Zij investeren voor een periode van de komende veertig jaar en moeten juiste keuzes maken.”

Wat is de rol van Enpuls? “Wij stimuleren dat na 2030 alle nieuw verkochte vrachtwagens en bestelbussen emissieloos zijn. Dit doen we onder meer door inzicht te bieden over de mogelijkheden voor elektrisch vrachtvervoer en de kansen die er liggen voor het bedrijfsleven. Er moeten nationaal en internationaal goede afspreken komen tussen  overheden, marktpartijen en de energiesector.”

mobiliteit
Willem Alting Siberg Manager Transitie Mobiliteit
“Via mijn werk bij Enpuls kan ik echt iets betekenen voor de duurzame omgeving van volgende generaties. Dat drijft mij.“
Vrachtwagens geparkeerd (1)
Webinar
Duurzame stadslogistiek binnen gemeenten: wat is de status?

In 2025 moeten bij 30-40 gemeenten zero emissie zones worden ingevoerd. Benieuwd naar de kansen, knelpunten en praktijkvoorbeelden? Meld je aan voor de webinar op donderdag 8 oktober om 13:00!

Elektrisch laden teken
Persbericht
Groeiend tekort publieke laadpalen

Het tekort aan laadpalen in Nederland neemt toe. Uit onderzoek van Enpuls, onderdeel van Enexis Groep, blijkt dat in ruim 1 op de 3 buurten de laadpalen overbezet zijn.

Parkeetplaats met laadpalen
Webinar
Laadpalen overbezet in ruim 1 op de 3 Nederlandse buurten

Bezitters van een elektrische auto grijpen steeds vaker mis bij de publieke laadpaal. Wat is hieraan te doen? Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat de bezitters van stekkerauto’s altijd kunnen laden? Hoor het in onze webinar op donderdag 5 november!

Citybarge Overview 2
Blog
CityBarge: ‘Vervoer je vracht elektrisch via de gracht!’
Vrachtwagen op weg
Blog
Vijf trends in duurzaam goederenvervoer

De toekomst van goederenvervoer is elektrisch. Wij hebben in kaart gebracht waar de grootste groeikansen liggen. Lees hier de vijf trends in duurzaam goederenvervoer.

Vrachtwagens snelweg
Visie
Batterij-elektrisch goederenvervoer en bijpassende infrastructuur

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

Elekttische vrachtwagens
Blog
Op naar elektrische vrachtauto's en bestelbusjes

Als Nederland distributieland kunnen we er niet omheen: onze logistieke sector moet verduurzamen. Wat is er nodig voor de overgang naar elektrisch goederenvervoer?

Vrachtwagen
Podcast
Duurzaam goederenvervoer: waar wachten we nog op?
Bestelbus
Blog
Waarom is de elektrische bestelbus nog niet populair?

Enpuls onderzocht waarom we nog maar zo weinig elektrische bestelbussen zien en identificeerde maar liefst 13 thema’s die de transitie naar duurzaam goederenvervoer belemmeren. Lees meer of download het onderzoeksrapport.

Elektrisch Autodelen
Blog
Het strijdtoneel rondom de elektrische rijder
Elektrisch laden
Blog
Optimalisatie laadnetwerk nodig
Laadpaal Zomerblog1
Blog
Staan we straks in de file voor de laadpaal?
Man elektrisch laden
Download
Resultaten onderzoek Slim Laden
Personenvervoer elektrisch laden
Blog
Laadzekerheid voor bezoekers
Slim_laden_brabant.jpg
Visie
Groei elektrische auto’s versnelt
Personenvervoer elektrisch laden
Podcast
Heel Nederland elektrisch
Header Flexibelladen2
Download
Flexibel laden achter de meter
Schermafbeelding 2020 06 30 Om 09.21.50
Blog
Prognoseatlas geeft waardevolle inzichten over elektrisch vervoer

Hoe weet je als gemeente waar en wanneer de komende jaren oplaadpunten voor elektrisch vervoer nodig zijn? Check de Buurtprognose!