100% duurzame energie in 2050: Hoe gaan we dat bereiken

De maand juli was een topmaand voor zonne-energie. Er werd bijna 75% meer opgewekt dan in juli 2017. In totaal werden bijna 885.000 mensen voorzien van duurzame energie. Dat is veel, maar we zijn er nog niet. Want met de nieuwe klimaatdoelstellingen moeten we sneller weg van fossiele brandstoffen. Nieuwe ontwikkelingen als elektrisch rijden, zonne- en windenergie dwingen ons tot aanpassingen in ons leven, onze manier van wonen en ons energiesysteem. Hoe bereiken we 100% duurzame energie in 2050? We spraken drie transitie-experts over hun visie en legden ze een aantal prikkelende stellingen voor.

Aan de slag!

De energietransitie vraagt om daadkracht. We vroegen de experts: Wat zou jij als eerste doen als jij het voor het zeggen had? “Dan, zou ik alle overheidsbedrijven in Nederland energieneutraal maken,” zegt Joris Jonker (energieondernemer, oprichter Quby en THE FCTR E). Voor Laetitia Ouillet, energiestrateeg bij TU/e, is de invoering van een minimumprijs voor CO2 de eerste stap.

Personenauto’s nemen gas terug voor 2050

Auto’s zijn grootverbruikers van fossiele brandstoffen, maar elektrisch rijden neemt steeds meer in populariteit toe. Zijn in 2050 alle auto’s elektrisch? “Alle personenauto’s waarschijnlijk wel,” aldus Richard Beekhuis, directeur duurzame energie bij TNO. “Maar voor zwaar verkeer zullen we waarschijnlijk andere brandstoffen nodig hebben.” Ook Joris Jonker denkt dat alle auto’s over ruim dertig jaar elektrisch zijn. “Behalve bij de hobbyisten die nog een mooie oldtimer hebben staan.”

CO2-belasting of subsidie voor duurzame energie?

“Het is beter de grootverbruikers extra te belasten,” zegt Joris Jonker over CO2-belasting. Dat geld kan dan gebruikt worden om duurzame energie voor anderen betaalbaarder te maken.

Tanken van de zon

Zowel zonne- als windenergie zijn in volle ontwikkeling. Maar welke vorm van energie krijgt de overhand in 2050? Hoewel Joris Jonker het zonnig inziet voor de Nederlandse windenergie, zien Laetitia en Richard juist meer potentie in zonne-energie. “Het is de energie die het meest voorhanden is, die alles aandrijft,” licht Richard toe. “De innovatie waar ik echt op zit te wachten,” gaat Laetitia verder, “is dat je zonne-energie direct om kan zetten in brandstof. Dat je als het ware kan tanken van de zon.”

Vanuit wie gaat de versnelling komen?

Dat er veel gaat veranderen voor 2050 is een gegeven. Maar van wie mogen we de versnelling verwachten? De overheid, de bedrijven of de burgers? Laetitia heeft het grootste vertrouwen in de burger. “Zij gaan Den Haag, de energiebedrijven en de netwerkbedrijven onder druk zetten.” Richard Beekhuis beaamt dat: “Als we moeten wachten tot anderen het voor ons op gaan lossen, gebeurt er niets.” Maar ook voor ondernemers zijn er voldoende kansen, aldus Joris.

Genereer duurzame energie, geen maximale winst

Maximale winst genereren is verleden tijd, als het aan Richard ligt. “Ontwikkel technische innovaties zodanig dat ze goed meedraaien en meewerken in een duurzaam energiesysteem.” Laetitia richt zich tot de Minister van Economische Zaken: “Zorg dat er een energiesysteem ontwikkeld wordt met ruimte voor innovatie en energieopslag.”

Maar de grootste verandering moet toch komen vanuit de burger. “Wees niet bang,” zegt Joris Jonker. “Het kan, het is leuk en het is ook nog eens betaalbaar.” Gas erop, dus!